Preskocit navigáciu

Cvičenie Bezpečný perimeter 2010 - Safety perimeter 2010


Cvičenie Bezpečný perimeter 2010 - Safety perimeter 2010

V súlade s plánom nasadenia jednotiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) v septembri 2010, bude vyslaná ďalšia rotácia strážnej jednotky Tarin Kowt (TK) do vojenskej operácie ISAF v Afganistane, ktorá sa pripravuje pod gesciou 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov. Okrem strážnej jednotky slovenskí vojaci budú pôsobiť i na regionálnom veliteľstve RC(S) a v provinčnom rekonštrukčnom tíme (PRT).
V dobe od 8.júla 2010 do 28.júla 2010 strážna jednotka a štábni dôstojníci predurčení do operačných veliteľstiev, plnia úlohy sústredeného výcviku vo vojenskom výcvikovom priestore v Kamenici nad Cirochou a na posádkovom cvičisku Veľké Ozorovce. Súčasťou záverečného sústredeného výcviku, ako vyvrcholenie ich prípravy je plnenie úloh taktického cvičenia s bojovou streľbou na tému „Plnenie operačnej úlohy strážnej jednotky v priestore základne HOLLAND“.
Cvičenia pod názvom „Bezpečný perimeter 2010 – Safety perimeter 2010“ sa zúčastňuje celkovo 141 profesionálnych vojakov (PrV), z čoho cvičiacu jednotku tvorí 72 PrV a zvyšok sa podieľa na podpore, zabezpečení a riadení cvičenia. Celý výcvik je vykonávaný formou taktického cvičenia pod taktickým námetom, ktorý simuluje reálnu situáciu v priestore nasadenia v súlade s poslaním jednotky. V rámci prípravy a výcviku sú využívané a zapracované aktuálne informácie a poznatky, ktorých využitie a implementácia prispieva k vyššej úrovni výcviku a lepšej pripravenosti jednotky. V dňoch 26. a 27. júla 2010 v rámci taktického cvičenia, náčelník odboru pre operácie Veliteľstva pozemných síl plukovník gšt. Daniel Zmeko spolu s komisiou, vykonal kontrolu pripravenosti jednotky na plnenie operačných úloh v priestore nasadenia vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane. Po ukončení výcviku komisia veliteľa pozemných síl vykoná záverečné pohovory.
Jednotka v rámci prípravy do predmetnej operácie prešla postupnou a komplexnou prípravou jednotlivých etáp výcviku, ktorého cieľom bolo dosiahnutie odbornej pripravenosti každého príslušníka na výkon predurčenej funkcie a komplexné zladenie činností jednotky. Výcvik strážnej jednotky TK a príslušníkov do RC(S) a PRT bol zameraný na zvládnutie všetkých spôsobilostí, k výkonu strážnej služby a ochrane mnohonárodnostnej základne TK.
Poslaním strážnej jednotky TK počas nasadenia bude nepretržitá ochrana a obrana tábora, s účelom zabrániť napadnutiu, preniknutiu nepovolaným osobám do tábora na základni Tarin Kowt.


Cvičenie Bezpečný perimeter 2010 - Safety perimeter 2010Cvičenie Bezpečný perimeter 2010 - Safety perimeter 2010Cvičenie Bezpečný perimeter 2010 - Safety perimeter 2010Cvičenie Bezpečný perimeter 2010 - Safety perimeter 2010Cvičenie Bezpečný perimeter 2010 - Safety perimeter 2010Cvičenie Bezpečný perimeter 2010 - Safety perimeter 2010

Autor: mjr. Ing. Vladimír Feher , Foto: kpt. Ing. Peter Fajčík - Dátum: 27.07.2010
Čítanosť: 12178
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share