Preskocit navigáciu

Certifikačné cvičenie 1. palebnej batérie


Certifikačné cvičenie 1. palebnej batérie

          V dobe od 6.9.2010 do 23.9.2010 bola 1. palebná batéria, samohybného delostreleckého oddielu Michalovce vyvedená do VO VP Lešť, kde sa pripravovala na certifikačné cvičenie spolu s 11. mechanizovanou prápornou skupinou. Počas tohto cvičenia jednotka plnila úlohy palebnej podpory 11.mprsk. spolu s raketometnou čatou z raketometného oddielu Rožňava. V dobe 20. – 21.9.2010 sa jednotka zúčastnila Rotného taktického cvičenia v zostave posilnenej roty – úlohové zoskupenie síl k plneniu útočnej operácie pre vytvorenie stabilného prostredia vo vojenskom ťažení jednotiek NATO na podporu mieru, kde plnila úlohy v zostave advance party, palebnej podpory a ochrany vlastných jednotiek v priestore FOB Útlaky. Vrcholom bolo vykonanie troch účinných palieb zo 155 mm ShKH vz. 2000 ZUZANA a 122mm raketometu MODULAR, ktorá obsahovala 161 delostreleckých granátov a 168 rakiet. Jednotka bola komplexne preverovaná zo všetkých taktických činností pri príprave a vední palebnej podpory s hodnotením výborne. Všetky ciele boli zasiahnuté a tým jednotka vytvorila dobré podmienky pre 2. mechanizovanú rotu na úspešné vedenie útočnej operácie.
         

          Počas tohto cvičenia jednotka opäť dokázala svoju profesionalitu a pripravenosť na plnenie úloh pre 11. mechanizovanú prápornú skupinu. Palebné úlohy sa plnili najmä počas noci a vo veľmi náročných podmienkach čo však nemalo vplyv na splnenie vydaných úloh. Prácu delostrelcov ocenili aj funkcionári 1. mechanizovanej brigády konkrétne zástupca veliteľa 1.mb plk. Ing. Milan SLEZÁK a veliteľ 11.mprsk. pplk. Ing. Roman NIKMON, ktorý sa poďakovali vojakom za splnenie úloh a tak prispieť 2. mechanizovanej rote k hodnoteniu dobrý z Rotného taktického cvičenia.


Certifikačné cvičenie 1. palebnej batérieCertifikačné cvičenie 1. palebnej batérieCertifikačné cvičenie 1. palebnej batérie

Autor: nrtm. Ing. Ján ANTAL , Foto: por. Ing. Peter JANKAJ - Dátum: 28.09.2010
Čítanosť: 14651
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share