Preskocit navigáciu

Slávnostné otvorenie novej vstupnej brány (ECP 5) v Kandaháre


Slávnostné otvorenie novej vstupnej brány (ECP 5) v Kandaháre Dňa 17.09.2010 bola spustená plná prevádzka na novozriadenej vstupnej bráne (tzv. ECP 5) vojenskej leteckej základne Kandahár (KAF) v Afganistane. Príslušníci slovenského kontingentu zo strážnej jednotky dislokovanej v Kandaháre prevzali kontrolu nad týmto hlavným vstupným bodom na KAF. Ide predovšetkým o zabezpečenie bezpečnosti vojakov všetkých koaličných vojsk na základni. Doposiaľ hlavnou vstupnou bránou bola tzv. ECP 3, kde slovenskí profesionálni vojaci zabezpečovali prevádzku a ochranu vstupu do základne. Slávnostné otvorenie nového vstupného bodu ECP 5 sa uskutočnilo v nedeľu 19. septembra 2010. Za veliteľstvo KAF sa slávnostného otvorenia zúčastnil náčelník štábu veliteľstva plukovník Bank (Holandsko), ktorý zastupoval v tom čase neprítomného veliteľa základne KAF. Spolu s príslušníkmi veliteľstva KAF sa slávnostného otvorenia zúčastnil veliteľ slovenského kontingentu podplukovník Marián Mjartan, veliteľ strážnej jednotky KAF kapitán Tibor Grigerek a ďalší príslušníci velenia strážnej jednotky a ženijnej roty. Postavenie slovenskej ženijnej jednotky bolo dôležité, pretože sa výraznou mierou podieľala na dokončovacích prácach celého komplexu vstupnej brány, hlavne v záverečných fázach prípravy spustenia prevádzky na ECP 5.

Slovenská strážna jednotka KAF v počte 165 vojakov bude denne vykonávať v nepretržitej prevádzke kontrolu stoviek vozidiel a osôb prichádzajúcich i odchádzajúcich zo základne. Pred samotným prevzatím zodpovednosti k plneniu operačnej úlohy na ECP 5, bol vykonaný dôkladný výcvik na útvaroch a výcvikových zariadeniach na území Slovenskej republiky. V priestore nasadenia prebehol zdokonaľovací výcvik na samotnej vstupnej bráne ECP 5, aby sa minimalizovalo akékoľvek riziko počas plnenia úloh, čím sa zvyšuje bezpečnosť pre našich vojakov. Vojaci sa museli naučiť vykonávať rozdielne procedúry na rôznych pracoviskách ECP 5, ako eliminovať potenciálnych útočníkov alebo ako zabrániť násilnému vstupu na základňu, ale aj postupy pri predpokladanej hrozbe samovražedných útokov na vstupnú bránu.

Samotný novootvorený vstup na základňu KAF je vybavený modernými technologickými zariadeniami. Je tu nainštalovaný nový personálny skener, ktorým musí prejsť každá osoba vstupujúca na základňu, čo výrazne pomáha našim vojakom pri kontrole osôb. Ku kontrole vozidiel sú využívane dva nákladné skenery, ktoré pomáhajú pri odhaľovaní prevozu zakázaného materiálu na základňu. ECP 5 je vybavená ďalšími rôznymi sofistikovanými zariadeniami, ktoré uľahčujú a zároveň skvalitňujú činnosť na vstupnom kontrolnom bode. Napriek modernej technológii, ktorá uľahčuje výkon služby, v konečnej fáze všetko musí byť skontrolované slovenskými vojakmi a až potom je povolený vstup na základňu.

Medzi nové úlohy, ktoré začala plniť strážna jednotka po zvýšení počtov od septembrovej rotácie 2010, patrí aj patrolovanie na vozidlách so zvýšenou balistickou ochranou na perimetri základne, čo výrazne zvyšuje bezpečnosť hlavne počas hrozieb pozemných útokov na základňu.

Slávnostné otvorenie novej vstupnej brány (ECP 5) v KandaháreSlávnostné otvorenie novej vstupnej brány (ECP 5) v KandaháreSlávnostné otvorenie novej vstupnej brány (ECP 5) v KandaháreSlávnostné otvorenie novej vstupnej brány (ECP 5) v KandaháreSlávnostné otvorenie novej vstupnej brány (ECP 5) v KandaháreSlávnostné otvorenie novej vstupnej brány (ECP 5) v KandaháreSlávnostné otvorenie novej vstupnej brány (ECP 5) v KandaháreSlávnostné otvorenie novej vstupnej brány (ECP 5) v KandaháreSlávnostné otvorenie novej vstupnej brány (ECP 5) v KandaháreSlávnostné otvorenie novej vstupnej brány (ECP 5) v KandaháreSlávnostné otvorenie novej vstupnej brány (ECP 5) v KandaháreSlávnostné otvorenie novej vstupnej brány (ECP 5) v Kandaháre

Autor: SLOVCON , Foto: pplk.Marián Mjartan, čat.Karol Tomáš - Dátum: 05.10.2010
Čítanosť: 12808
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share