Preskocit navigáciu

Príprava multifunkčnej ženijnej roty pre operáciu ISAF - Afganistan


Príprava multifunkčnej ženijnej roty  pre operáciu ISAF - Afganistan

 V období od 20. septembra do 6. októbra 2010 bol v priestoroch vojenského výcvikového priestoru Turecký vrch vykonaný záverečný výcvik multifunkčnej ženijnej roty s taktickým cvičením rotácie december 2010 pre operáciu ISAF – Afganistan. Personál zaradený do výcviku bol podrobený prevereniu komplexnej pripravenosti zameranej najmä na odmínovacie práce, stavebné práce, logistické a zdravotnícke zabezpečenie špecifické pre cieľovú oblasť. Velitelia boli navyše precvičovaní v plánovaní, organizovaní a riadení činnosti svojich jednotiek pre špecifické podmienky v operácii, ako aj v spracovávaní riadiacej dokumentácie podľa štandardov NATO. Koncepcia cvičenia bola rozdelená na tieto obdobia:
1. Zladenie jednotky (In theatre training)
2. Plnenie operačných úloh v priestore nasadenia (hodnotiace obdobie)
3. Plnenie úloh konsolidácie (vyhodnotenie TC)

Medzi hlavné úlohy taktického cvičenia patrili BOS (bojové ostré streľby) družstva, preprava v konvojoch, mechanické a ručné odmínovanie, výstavba kontrolného bodu a bunkra, oprava ciest, plnenie odborných úloh jednotky EOD, najmä odstraňovanie nevybuchnutej munície a IED nástražných systémov. K tomu boli priebežne preverované spôsobilosti veliteľov a jednotiek v reakciách na incidenty ako sú raketometný útok, IED incident, nastrelenie nepriateľom, zdatnosti v poskytovaní prvej pomoci. V rámci výcviku v preprave konvojov dňa 28. septembra poskytli príslušníci Národnej gardy v Indiane USA cenné rady počas teoretickej časti i praktického výcviku v preprave konvojov spojenom s imitáciou rôznych situácií. Príslušníci jednotky 1st Battalion 293rd infantry, ktorých úlohou v zahraničnej operácií bola práve ochrana konvojov, sa zamerali najmä na objasnenie drilových zručností pri reakcii na incidenty, plánovací a prípravný proces pred vykonaním samotného konvoja, objasnenie úloh, činností a zodpovedností jednotlivých členov zostavy. Vyvrcholením záverečného vyvedenia jednotky bolo vykonanie certifikácie jednotky komisiou určenou Veliteľom pozemných síl, ktorá vo svojom hodnotení potvrdila pripravenosť jednotky na nasadenie.

Najlepšími cvičiacimi boli komisiou riadiaceho cvičenia určení nasledovní príslušníci cvičiacej jednotky:
• Najlepší veliteľ - dôstojník npor. Ing. Igor ČERVEŇ
• Najlepší poddôstojník – veliteľ rtn. Peter HENCEL
• Najlepší príslušník mužstva des. Igor MOLNÁR


Príprava multifunkčnej ženijnej roty  pre operáciu ISAF - AfganistanPríprava multifunkčnej ženijnej roty  pre operáciu ISAF - AfganistanPríprava multifunkčnej ženijnej roty  pre operáciu ISAF - AfganistanPríprava multifunkčnej ženijnej roty  pre operáciu ISAF - AfganistanPríprava multifunkčnej ženijnej roty  pre operáciu ISAF - AfganistanPríprava multifunkčnej ženijnej roty  pre operáciu ISAF - AfganistanPríprava multifunkčnej ženijnej roty  pre operáciu ISAF - AfganistanPríprava multifunkčnej ženijnej roty  pre operáciu ISAF - Afganistan

Autor: nrtm. Ing. Martin Siekela , Foto: príslušníci žpr PS - Dátum: 07.10.2010
Čítanosť: 14496
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share