Preskocit navigáciu

V Trenčíne vyhodnotili cvičenie Spoločný cieľ - Joint Goal 2010


V Trenčíne vyhodnotili cvičenie Spoločný cieľ - Joint Goal 2010
Zvládnutie jednotlivých fáz najväčšieho vojenského cvičenia v histórii ozbrojených síl - Joint Goal 2010 mali za úlohu účastníci hodnotiacej konferencie, ktorá sa uskutočnila v pondelok 29. novembra v Trenčíne.

Konferenciu za účasti zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR, veliteľov všetkých troch operačných veliteľstiev a cvičiacich veliteľov jednotiek otvoril riadiaci cvičenia brigádny generál Pavel Macko, ktorý v úvode zdôraznil jedinečnosť októbrového cvičenia v Lešti, ktoré bolo špecifické v tom, že išlo o absolútne novú skúsenosť pre všetky cvičiace jednotky. „Doterajšie cvičenia boli zamerané takmer výhradne na bojovú činnosť, ktorej hodnotenie bolo podstatne jednoduchšie, pretože merateľné kritériá mali hodnotiaci zažité niekoľko rokov,“ povedal Macko.

Charakter nacvičovanej operácie „na podporu mieru“ si podľa brigádneho generála Macka vyžadoval precvičiť celé spektrum vojenských aktivít, z ktorých tie bojové predstavovali len jednu krátku časť. Cieľom konferencie bolo nájsť kľúč k objektívnemu hodnoteniu prípravy, plánovania, riadenia a vykonania stabilizačných aktivít v takomto zložitom operačnom prostredí.

V jednotlivých vystúpeniach funkcionárov na konferencii bola vyhodnotená činnosť cvičiacich štábov a jednotiek všetkých fáz cvičenia s poukázaním na silné aj slabé stránky. Väčšina hodnotení bola zameraná na formálnu stránku vykonaných činností, pretože komplexnosť cvičenia sťažovalo hodnotiteľom posúdiť efektivitu rozhodnutí cvičiacich veliteľov, a teda aj účinnosť ich prijatých opatrení.

Závery konferencie poukázali na aktuálnu potrebu vzdelávania veliteľského zboru Pozemných síl najmä v oblasti chápania komplexného operačného prostredia a úloh ozbrojených síl v stabilizačnej operácii, na čo boli zamerané aj navrhnuté opatrenia do ďalšieho výcvikového obdobia.

Najrozsiahlejšie vojenské cvičenie v novodobých dejinách Slovenska pod názvom „Spoločný cieľ 2010 – Joint Goal 2010“ sa uskutočnilo 15. – 22. októbra 2010 vo výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť. Cvičenie, ktorého sa zúčastnilo viac ako 1600 vojakov so stovkami kusov pozemnej a leteckej techniky, bolo vyvrcholením takmer dvojročného výcvikového úsilia pod spoločným operačným námetom nielen pozemných síl ale prakticky celých ozbrojených síl Slovenskej republiky. Scenár cvičenia znázorňoval riešenie krízových situácii vo fiktívnych štátoch, kde bolo potrebné nastoliť základnú bezpečnosť a stabilitu, postupnú normalizáciu situácie, vykonať podporu humanitárnym organizáciami. Komplexnosť cvičenia sa premietla do námetov, scenárov, rozohier a jednotlivých epizód, ktoré boli vykonávané denne počas ôsmich dní cvičenia.

„Je to cvičenie, ktoré je zamerané hlavne na to, aby tie skúsenosti, ktoré tu vojaci nadobudnú, mohli byť využité pri našich operáciách v zahraničí. Myslím si, že je to zmysluplné a že je to veľmi dôležité,“ povedal minister Ľubomír Galko 20. októbra v Lešti v rámci návštevy cvičiacich jednotiek.

Inšpekčný tím NATO bezprostredne po cvičení potvrdil spôsobilosť 11. mechanizovanej práporovej skupiny s národným podporným prvkom efektívne pôsobiť v operáciách  pod velením Aliancie. Certifikát oprávňuje jednotky k tomu, aby od januára 2011 mohli byť v pohotovosti na nasadenie kdekoľvek podľa potrieb NATO.

Hodnotiaca konferencia k cvičeniu Spoločný cieľ - Joint Goal 2010Hodnotiaca konferencia k cvičeniu Spoločný cieľ - Joint Goal 2010Hodnotiaca konferencia k cvičeniu Spoločný cieľ - Joint Goal 2010Hodnotiaca konferencia k cvičeniu Spoločný cieľ - Joint Goal 2010Hodnotiaca konferencia k cvičeniu Spoločný cieľ - Joint Goal 2010Hodnotiaca konferencia k cvičeniu Spoločný cieľ - Joint Goal 2010Hodnotiaca konferencia k cvičeniu Spoločný cieľ - Joint Goal 2010Hodnotiaca konferencia k cvičeniu Spoločný cieľ - Joint Goal 2010Hodnotiaca konferencia k cvičeniu Spoločný cieľ - Joint Goal 2010Hodnotiaca konferencia k cvičeniu Spoločný cieľ - Joint Goal 2010

Autor: hovorca ozbrojených síl SR , Foto: kpt. Lenka Bušová - Dátum: 29.11.2010
Čítanosť: 10390
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share