Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie pozemných síl-spoločná časť


Veliteľské zhromaždenie pozemných síl-spoločná časť
Tohto ročné veliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky (PS OS SR) začalo spoločnou časťou 16. februára 2011 v priestoroch 2. mechanizovanej brigády v Prešove.
Vyhodnotenie výcvikového roka 2010, za účasti zástupcu náčelníka Generálneho štábu generálmajora Jaroslava Vývleka, ktorý bol do októbra 2010 veliteľom PS, otvoril súčasný veliteľ PS generálmajor Ján Salaganič.
Generálmajor Salaganič vykonal vyhodnotenie hlavných úloh a priorít minulého roka, zdôraznil, že bolo charakterizované maximálnym úsilím v organizačnej a riadiacej práci zameranej na splnenie priorít. Ďalej uviedol, že výcvikový rok 2010 bol poznamenaný i neustálym prehodnocovaním a dodatočným krátením rozpočtu PS, ktoré vyvolávalo potrebu prijímať operatívne riešenia k šetreniu zdrojov čo malo negatívny dopad na proces modernizácie a rozvoja.
„Pozemné sily sa za posledné roky ale aj v súčasnosti snažili hľadať rezervy a zdroje tak, aby dosiahli vyváženosť medzi úlohami, štruktúrami a pridelenými finančnými zdrojmi. S nádejou sme hovorili, že takto získané financie budú použité predovšetkým na modernizáciu PS a kvalitnejší výcvik vojsk. Napriek tejto snahe je však súčasná štruktúra PS vrátane dosiahnutej spôsobilosti so súčasným technickým stavom schopná len na minimálnej úrovni plniť určitý rozsah úloh prezentovaný každoročne neustále sa zužujúcimi prioritami. Ani v tomto roku nebude situácia lepšia z dôvodu ďalších výrazne zmenených finančných podmienok. Táto skutočnosť samozrejme negatívne ovplyvní aj udržiavanie už dosiahnutých spôsobilostí PS. Prehlbujúci sa nepomer medzi požiadavkami a úlohami na jednej strane a limitovanými finančnými zdrojmi na strane druhej musí bezpodmienečne viesť k prijatiu zásadných rozhodnutí na strategickej úrovni. Pevne však verím, že práve prebiehajúci proces strategického hodnotenia obrany SR prinesie relevantné odpovede na zásadnú otázku: Ako ďalej s rozvojom ozbrojených síl a PS ako ich integrálnej súčasti?“„ povedal dnes generálmajor Salaganič vo svojom vyhodnotení.
 
Podľa zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR základnou filozofiou zostáva udržať rovnováhu medzi požiadavkami a zdrojmi. Zvlášť v tomto roku je naplnenie tejto filozofie obzvlášť náročné. Jasné stanovenie priorít a eliminácia možných rizík pri plnení je jediným východiskom, ako sa s problémami popasovať a stanovené úlohy výcvikového roka splniť na profesionálnej úrovni. Kvalita plánovania, programovania a rozpočtovania, ako aj nastavovanie ďalších systémových parametrov je jedinou cestou k splneniu vytýčených priorít. Okrem toho generálmajor Vývlek uviedol, že strategické hodnotenie obrany, ktoré v súčasnej dobe prebieha prispeje k stabilizácii a rozvoju OS SR a každopádne i pozemných síl OS SR.
 
V rámci veliteľského zhromaždenia boli veliteľom pozemných síl ocenení i najlepší vojak mužstva a najlepší poddôstojník pozemných síl OS SR, ktorí si z rúk generálmajora Salaganiča prevzali ocenenie.
Počas prvého dňa zhromaždenia, boli prerokované okrem iného i témy ako strategické hodnotenie obrany v podmienkach PS, spôsob plánovania a realizácie výcviku do operácie ISAF v Afganistane, príprava jednotiek do operácie domáceho krízového manažmentu a pod.
 
Spoločná časť veliteľského zhromaždenia bola ukončená v stredu 16. februára v podvečerných hodinách a na nasledujúci deň bude pokračovať odbornou časťou s praktickými ukážkami v posádkovom cvičisku Veľké Ozorovce a v priestoroch trebišovských kasárni.

Veliteľské zhromaždenie pozemných síl- spoločná časťVeliteľské zhromaždenie pozemných síl- spoločná časťVeliteľské zhromaždenie pozemných síl- spoločná časťVeliteľské zhromaždenie pozemných síl- spoločná časťVeliteľské zhromaždenie pozemných síl- spoločná časťVeliteľské zhromaždenie pozemných síl- spoločná časťVeliteľské zhromaždenie pozemných síl- spoločná časťVeliteľské zhromaždenie pozemných síl- spoločná časťVeliteľské zhromaždenie pozemných síl- poločná časť

Autor: kpt. Mgr. Lenka Bušová , Foto: kpt. Mgr. Lenka Bušová - Dátum: 16.02.2011
Čítanosť: 11686
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share