Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa 2. mechanizovanej brigády v Michalovciach - spoločná časť


Veliteľské zhromaždenie veliteľa 2. mechanizovanej brigády v Michalovciach - spoločná časť
Dňa  23. februára 2011 bolo v priestoroch 22. mechanizovaného práporu v Michalovciach slávnostne zahájené  veliteľské zhromaždenie veliteľa 2. mechanizovanej brigády (2.mb). Hlavnou úlohou spoločnej časti veliteľského zhromaždenia bolo vyhodnotiť splnenie priorít a hlavných úloh stanovených 2. mechanizovanej brigáde vo výcvikovom roku 2010 a objasniť spôsoby plnenia priorít v nasledujúcom výcvikovom roku 2011.
                Veliteľské zhromaždenie otvoril veliteľ 2.mb plukovník generálneho štábu Karol NAVRÁTIL uvítaním hosťa – zástupcu veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl SR brigádneho generála Ondřeja NOVOSADA za prítomnosti hlavných funkcionárov veliteľstva a  priamo podriadených útvarov a jednotiek brigády.
Veliteľ 2.mb veľmi prehľadne a podrobne vyhodnotil splnenie hlavných úloh a priorít stanových 2.mb vo výcvikovom roku 2010. Počas svojho vyhodnotenia vyjadril osobitnú vďaku príslušníkom 2.mb, ktorý výraznou mierou prispeli k splneniu hlavných úloh výcvikového roka 2010.
„Niektoré priority stanovené 2.mb sa nepodarilo splniť v plnej miere, čo nás nemá znechutiť či odradiť, ale práve naopak, je potrebné v malých prešľapoch vidieť výzvu k cieľavedomejšiemu plánovaniu, svedomitejšiemu prístupu k plneným úlohám, čo bude vyžadovať veľkú snahu a trpezlivosť všetkých príslušníkov 2.mb. Úlohy v roku 2010 boli plnené v zložitých ekonomických podmienkach. Krátenie finančných prostriedkov pre rezort Ministerstva obrany malo značný dopad na plnenie výcvikových aktivít aj v podmienkach  2.mb. Rok 2011 z hľadiska pridelených zdrojov bude ešte náročnejší. Na splnenie stanovených úloh bude nutné vyvinúť enormné úsilie na všetkých stupňoch velenia 2.mb.“ konštatoval veliteľ   2.mb plk. gšt. NAVRÁTIL vo svojom vyhodnotení.
V závere vyhodnotenia ešte zdôraznil, že budeme nútení prijímať aj ďalšie opatrenia na zmiernenie dopadov nedostatku finančných zdrojov u 2.mb pri zabezpečovaní plnenia úloh vo vojenskej operácii MKM – ISAF Afganistan, pri udržaní spôsobilostí pre CS 2008 a schopností plniť úlohy pri  riešení nevojenských krízových situácii v rámci domáceho krízového manažmentu.  
Zástupca veliteľa pozemných, síl ako bývalý veliteľ 2.mb, vo svojom príhovore poďakoval za prácu konkrétnym funkcionárom veliteľstva 2.mb za obdobie jeho pôsobnosti na veliteľstve 2.mb a vyjadril hrdosť, že práve on mohol osobne prevziať z rúk náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR bojovú zástavu útvaru ako ocenenie za dlhodobé kvalitné výsledky 2.mechnizovanej brigády v plnení úloh medzinárodného krízového manažmentu, Cieľov síl ako aj asistenčných úloh počas krízových situácii spôsobených živelnými pohromami.
Prvý deň sa niesol v duchu prednášok a vymieňaní si teoretických poznatkov z vojenských operácií v zahraničí. V ďalšej časti veliteľského zhromaždenia bolo objasnené nariadenie ministra obrany SR č. 38/2009 , ktoré pojednáva o rozsahu pôsobnosti veliteľa pri riešení nevojenských operácii.  Pútavým spestrením programu bola aj prezentácia výstroje jednotlivca  firmou VER-MI s.r.o.
V závere prvého dňa veliteľského zhromaždenia náčelníci odborov a oddelení veliteľstva  2. mechanizovanej brigády prezentovali konkrétne spôsoby plnenia úloh medzinárodného krízového manažmentu vo výcvikovom roku 2011 v oblastiach spravodajského zabezpečenia, logistickej podpory, výcviku a personálneho manažmentu. Po krátkej diskusii k prezentovaným témam zástupca veliteľa 2.mb plukovník generálneho štábu Ing. Jaroslav KOŠUDA ukončil spoločnú časť veliteľského zhromaždenia a v mene veliteľa 2.mb pozval vybraných účastníkov veliteľského zhromaždenia na pracovnú večeru.

Foto1Foto1Foto1Foto1Foto 2 Foto 2 Foto 2 Foto 2 Foto 3Foto 3

Autor: npor. Téglašiová , Foto: npor. Vajda - Dátum: 23.02.2011
Čítanosť: 12191
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share