Preskocit navigáciu

Stáž poslucháčov AOS u 2.mechanizovanej brigády


Stáž poslucháčov AOS  u 2.mechanizovanej brigády

14 poslucháčov finálneho ročníka Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika (AOS) študijného odboru manažment, ktorí sa po ukončení prvého stupňa svojho vysokoškolského štúdia, už čoskoro  začlenia do zložiek Ozbrojených síl,  začali dnes 21.marca 2011 svoju stáž na veliteľstve 2. mechanizovanej brigády (2.mb) v Prešove.
Veliteľ 2.mb plk. gšt. Karol NAVRÁTIL v úvode privítal kadetov AOS pod vedením prof. Ing. Ľubomíra BELANA CSc. na pôde veliteľstva 2. mechanizovanej brigády.
Vo vstupnom informačnom brífingu veliteľ brigády oboznámil poslucháčov AOS s poslaním 2. mechanizovanej brigády v súčasnosti a v krátkosti predostrel akými organizačnými zmenami prešla od svojho vzniku. Objasnil budúcim dôstojníkom aké miesto zastáva 2.mechanizovaná brigáda v štruktúre Ozbrojených síl a aké priority v rámci Ozbrojených síl v súčasnosti plní. Zároveň im bola prezentovaná štruktúra mechanizovanej brigády, hlavné druhy výzbroje a techniky, ktorými 2.mb disponuje ako aj úlohy 2.mb v medzinárodnom krízovom manažmente.
Zástupca veliteľa plk. gšt. Jaroslav KOŠUDA zoznámil kadetov AOS s priebehom vykonania stáži  v rámci, ktorých absolvujú  zamestnania u 22. mpr – etapa výcviku čaty, u 21.zmpr – etapa výcviku roty a výcvik prepravy po železnici. Dňa 25. marca 2011 budú mať kadeti AOS možnosť oboznámiť sa s organizáciou a priebehom taktického cvičenia s bojovými streľbami multifunkčnej ženijnej roty vo výcvikovom priestore Valaškovce, ktorá je vo finálnej fáze prípravy pre  plnenie úloh v  operácii ISAF-Afganistan s rotáciou Jún 2011.
V závere prof. Belan CSc. poďakoval veliteľovi 2.mb plk. gšt. NAVRÁTILOVI za vyčerpávajúce vstupné informácie, ktoré napomôžu kadetom zorientovať sa v reálnom živote u podriadených útvarov 2.mb.

 


Stáž kadetov AOSStáž kadetov AOSStáž kadetov AOS

Autor: npor. Téglašiová , Foto: npor. Téglašiová - Dátum: 21.03.2011
Čítanosť: 12778
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share