Preskocit navigáciu

Porada veliteľa 2.mechanizovanej brigády


Porada veliteľa 2.mechanizovanej brigády

      Dňa 23.marca 2011 sa na veliteľstve 2.mechanizovanej brigády (2.mb) konala porada veliteľa 2.mb za účasti hlavných funkcionárov veliteľstva, veliteľov priamo podriadených útvarov a samostatných jednotiek.
      Veliteľovi 2.mb plk. gšt. Karol NAVRÁTILOVI boli prezentované aktuálne informácie o realizácií personálnych zámerov a služobných hodnotení za výcvikový rok 2010. Z oblasti logistiky  boli aktualizované informácie o realizácii vojskových a mimovojskových opráv techniky a stav čerpania PHM a munície u PPÚaJ za uplynulý mesiac.  Náčelník finančnej služby informoval o stave pridelenia RPP a čerpaní finančných prostriedkov  pridelených na VcR 2011.
      Zástupca náčelníka pre plánovanie a riadenie operácií priebežne vyhodnotil plnenie úloh odborného výcviku a doložil stav zabezpečenia plnenie úloh sústredeného výcviku multifunkčnej ženijnej roty  vo VPVO kamenica nad Cirochou, pripravujúcej sa na vyslanie do operácie ISAF v mesiaci jún.
      Následne veliteľ 2.mb vyhodnotil splnenie úloh stanovených z predchádzajúcej  porady a rozobral spôsob plnenia rozhodujúcich úloh po jednotlivých oblastiach na ďalšie obdobie.
      Pri pracovnom obede veliteľ 2.mb plk. gšt. Karol NAVRÁTIL poprial  zdravie a veľa pracovných úspechov nositeľom mena „Jozef“, ktorí oslávili 19.marca svoj sviatok, medzi ktorými boli mjr. Jozef Michalov štábny kaplan, mjr. Jozef Molčan náčelník personálneho oddelenia 2.mb a pplk. Jozef Zekucia veliteľ prlogp 2.mb.


Marcová porada veliteľa 2.mbMarcová porada veliteľa 2.mbMarcová porada veliteľa 2.mbMarcová porada veliteľa 2.mb

Autor: npor. Téglašiová - Dátum: 23.03.2011
Čítanosť: 13733
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share