Porada veliteľa 2.mechanizovanej brigády


Porada veliteľa 2.mechanizovanej brigády

      Dňa 23.marca 2011 sa na veliteľstve 2.mechanizovanej brigády (2.mb) konala porada veliteľa 2.mb za účasti hlavných funkcionárov veliteľstva, veliteľov priamo podriadených útvarov a samostatných jednotiek.
      Veliteľovi 2.mb plk. gšt. Karol NAVRÁTILOVI boli prezentované aktuálne informácie o realizácií personálnych zámerov a služobných hodnotení za výcvikový rok 2010. Z oblasti logistiky  boli aktualizované informácie o realizácii vojskových a mimovojskových opráv techniky a stav čerpania PHM a munície u PPÚaJ za uplynulý mesiac.  Náčelník finančnej služby informoval o stave pridelenia RPP a čerpaní finančných prostriedkov  pridelených na VcR 2011.
      Zástupca náčelníka pre plánovanie a riadenie operácií priebežne vyhodnotil plnenie úloh odborného výcviku a doložil stav zabezpečenia plnenie úloh sústredeného výcviku multifunkčnej ženijnej roty  vo VPVO kamenica nad Cirochou, pripravujúcej sa na vyslanie do operácie ISAF v mesiaci jún.
      Následne veliteľ 2.mb vyhodnotil splnenie úloh stanovených z predchádzajúcej  porady a rozobral spôsob plnenia rozhodujúcich úloh po jednotlivých oblastiach na ďalšie obdobie.
      Pri pracovnom obede veliteľ 2.mb plk. gšt. Karol NAVRÁTIL poprial  zdravie a veľa pracovných úspechov nositeľom mena „Jozef“, ktorí oslávili 19.marca svoj sviatok, medzi ktorými boli mjr. Jozef Michalov štábny kaplan, mjr. Jozef Molčan náčelník personálneho oddelenia 2.mb a pplk. Jozef Zekucia veliteľ prlogp 2.mb.


Marcová porada veliteľa 2.mbMarcová porada veliteľa 2.mbMarcová porada veliteľa 2.mbMarcová porada veliteľa 2.mb

Autor: npor. Téglašiová - Dátum: 23.03.2011
Čítanosť: 12323
Verzia pre tlač

Skočiť na menu