Preskocit navigáciu

Kontrolný deň Veliteľa 2.mb u multifunkčnej ženijnej roty


Kontrolný deň Veliteľa 2.mb u multifunkčnej ženijnej roty

Veliteľ 2. mechanizovanej brigády plukovník gšt. Ing. Karol Navrátil a veliaci poddôstojník Veliteľstva 2. mechanizovanej brigády, v zastúpení nadrotmajster Ing. Milan Fejko, vykonali vo Vojenskom výcvikovom priestore Kamenica nad Cirochou dňa 24. marca 2011 kontrolu intenzívneho výcviku 81 príslušníkov multifunkčnej ženijnej roty, ktorí sa pripravujú na plnenie úloh do operácie ISAF a pripravenosť personálneho a materiálneho zabezpečenia na samotné taktické cvičenie s bojovou streľbou multifunkčnej ženijnej roty do operácie ISAF – AFGANISTAN , ktoré bude vykonané v dňoch 28. marca – 7. apríla 2011 za riadenia Veliteľstva 2. mechanizovanej brigády v spomínanom výcvikovom priestore.

Taktické cvičenie multifunkčnej ženijnej roty má za cieľ preveriť pripravenosť, zladenosť a získané spôsobilosti na plnenie úloh v operácií ISAF na základe požadovaných spôsobilostí, preveriť spôsobilosť plniť plánované a neplánované úlohy v  operácii v súlade s platnými predpismi a služobnými pomôckami.

Simulované situácie taktického cvičenia budú zamerané na preverenie schopností jednotlivcov pri podávaní hlásení a vyžiadania potreby poskytnutia urgentnej medicínskej starostlivosti v anglickom jazyku, poskytnutia prvej pomoci a svojpomoci pri rôznych zraneniach, zdokonaľovania bojovej efektívnosti jednotiek počas plnenia úloh pod dlhodobou fyzickou a psychickou záťažou a preverenia reakcie a spôsobov ochrany jednotiek pred asymetrickými hrozbami ( realizácia úloh Force Protection ), ako aj schopnosť jednotlivcov v osvojení novozískaných poznatkov v oblastiach Personnel Recovery a postupov C-IED.

Taktické cvičenie s bojovou streľbou multifunkčnej ženijnej roty do operácie ISAF – AFGANISTAN vyvrcholí v dňoch 6. – 7. apríla 2011, kedy komisia Veliteľa pozemných síl OS SR za riadenia zástupcu veliteľa 2. mechanizovanej brigády, plukovníka gšt. Jaroslava Košudu, zhodnotí pripravenosť vyčlenenej jednotky na nasadenie do operácie ISAF.


mfzrmfzrmfzrmfzr

Autor: 2.mb , Foto: des. Gdovinová - Dátum: 25.03.2011
Čítanosť: 11220
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share