Preskocit navigáciu

Kvalitná príprava veliteľov - predpoklad efektívnej práce


Kvalitná príprava veliteľov - predpoklad efektívnej práce Aprílová príprava veliteľov a štábov 2.mb bola zahájená 12.4.2011.
Veliteľ 2.mb plk. gšt. Karol Navrátil privítal veliteľov podriadených útvarov a jednotiek na zamestnaní a vo svojom vstupnom briefingu pripomenul zúčastneným riešenie niektorých aktuálnych problémov. Ako správny líder zväzku odporučil svojim podriadeným metódy a postupy ako vzniknuté problémy čo najefektívnejšie eliminovať či im v budúcnosti predísť.
Príprava veliteľov a štábov 2.mb pokračovala za riadenia náčelníka štábu 2.mb pplk. Stavrovského. Ako prvý dostal slovo starší dôstojník oddelenia plánovania pre oblasť pohotovosti a bojovej pohotovosti (Po a BoPo) npor. Simko. V prednáške na tému „Použitie jednotiek 2.mb v čase mieru pri riešení mimoriadnej (krízovej) situácie“ objasnil postavenie nasadených síl a prostriedkov v kooperácií s ďalšími štátnymi zložkami podieľajúcich na sa riešení krízových situácií. Ozrejmil nie len požadované logistické zabezpečenie nasadzovaného jednotlivca ale aj dodržiavanie zásad komunikácie a prenášania informácií z postihnutej oblasti až na velenie riadenia takejto operácie.
V druhej časti prednášky boli všetci zúčastnení oboznámení s aktuálnymi informáciami o plánovaných zmenách v oblasti Po a BoPo očakávaných v blízkej budúcnosti.
Prednášku o boji proti improvizovaným výbušným zariadeniam pod skratkou C-IED kvalitne odprezentoval mjr. Plavka z oddelenia plánovania. Pomocou poznatkov z mierových operácií v Iraku či Afganistane vytvoril poslucháčom obraz o vysokej kreativite tvorcov nástražných systémov IED a rôznorodosti používaného materiálu na ich vytvorenie či ovládanie. Následne poukázal na spôsoby vedenia a plánovania operácií práve na elimináciu hrozieb  IED. 
Z oblasti logistiky bola kpt. Lehotským vyhodnotená minuloročná inventarizácia majetku v rámci 2.mb. Kpt. Lehotský nemohol nespomenúť problémy opakujúce sa pri každoročnej inventarizácií ako časová tieseň na jej samotné vykonanie či nedostatok reálne použiteľného personálu vo vykonávacom období čo sa jednoznačne odrazí na kvalite. Ďalšiu časť prednášky na tému „logistická podpora v operáciách MKM“ doplnil mjr. Kobík. Blížiace sa vyslanie multifunkčnej ženijnej roty do operácie  MKM bolo vhodným príkladom na ilustrovanie zabezpečovania logistickej podpory počas prípravy jednotky na vyslanie či bezprostredne pred jej samotným vyslaním na plnenie zahraničnej operácie.
  V závere riadiaci zamestnania pplk. Stavrovsky pozitívne ohodnotil realizáciu a obsahovú stránku vykonaného zamestnania.  Zamestnanie bolo ukončené pracovným obedom veliteľa 2.mb, ktorého sa zúčastnili velitelia podriadených útvarov a hlavní  funkcionári veliteľstva 2.mb.

Veliteľská príprava apríl 2011Veliteľská príprava apríl 2011Veliteľská príprava apríl 2011

Autor: SD ossk 2.mb , Foto: SD ossk 2.mb - Dátum: 12.04.2011
Čítanosť: 10444
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share