Preskocit navigáciu

Malé jubileum - vojenskej kultúry v Prešove


Malé jubileum -  vojenskej kultúry v Prešove

     Dňa 31. marca 2011 sa v priestoroch Posádkového klubu Prešov uskutočnila tradičná prehliadka talentov záujmovo umeleckej a technickej tvorivosti. Za účasti veliteľa posádky Prešov a vedúceho Posádkového klubu sa na prehliadke prezentovali jednotlivci a kolektívy, ktorí sa predviedli vo vopred vyhlásených kategóriách umeleckého a technického zamerania.
     Posádkový klub Prešov, ako centrum kultúry v posádke už 15 rokov vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej činnosti, a pre tých, ktorí pracujú individuálne, alebo v skupinách,  organizuje  prehliadku talentov záujmovo umeleckej a technickej tvorivosti, do ktorej nie sú zapojení len jednotlivci a kolektívy, ktorí pracujú pri posádkovom klube, ale klub touto prehliadkou  dáva každý rok možnosť prezentovať svoj talent širokej umelecky a technicky zameranej verejnosti vojenskej obce mesta Prešov i  ostatným príslušníkom z útvarov v podriadenosti  2.mb a Ozbrojených síl SR.
     Je chvályhodné, že tí, ktorí  v osobnom voľne  rozvíjajú  svoj umelecký, alebo technický talent prezentujú svoje práce verejne na tomto podujatí, ktoré malo a má v Ozbrojených silách tradíciu a ich programy a práce prispievajú  k obohatenie kultúrneho života ostatných príslušníkov posádky i civilnej verejnosti. Záujmová umelecká i technická tvorivosť prispieva k rozvoju osobnosti človeka, k estetickému cíteniu  i naplneniu osobných umeleckých i technických ambícií každého z nás a to je hlavný zmysel práce posádkového klubu a filozofia organizovania takýchto podujatí.

     Na tohoročnej prehliadke, ktorá sa konala vo všetkých priestoroch  Posádkového klubu sa prezentovali jednotlivci, súbory a kolektívy z útvarov posádky Prešov, Posádkového klubu, Trebišova a Michaloviec, ale aj „umelci - autori“ z Popradu, Rožňavy, Martina a Nitry.
     Súťažiaci sa predstavili v oboroch spevu, tanca, hudby, recitácie, plastikového modelárstva, zberateľstva, autorskej tvorby, výtvarného a fotografického umenia.
Táto pestrá paleta rôznych umeleckých a technických prezentácií  bola ukážkou  umenia a technickej zručnosti všetkých zúčastnených príslušníkov OS SR.

Niekoľko štatistických údajov a zaujímavosti z prehliadky :

- celkom sa prehliadky zúčastnilo  114 účinkujúcich
-  z toho  profesionálnych   vojakov  36,
   zamestnancov vojenskej správa  21, 
                        rodinných príslušníkov  22 ,  
                        civilná verejnosť  35,         
- v odbornej porote sedeli renomovaní vojenskí „ kulturníci“ - bývalí PrV.
- počet exponátov na výstave  283
- najlepší jednotlivec : rtn. Daniel Kosiba -  VÚ 1007 Prešov
- najlepší kolektív : FS KARPAŤANIN od PK Prešov

     Z rúk veliteľa 2. mb  plk. gšt. Ing. Karola Navrátila a vedúceho PK Prešov  Mikuláša Horvátha  prevzali všetci zúčastnení  pamätné listy a vecne  upomienky na Posádkovú prehliadku talentov záujmovej činnosti so želaním stretnutia sa o rok.

 Fotografie z prehliadky ZUČ 2011Autor: Pavol Papáč – PK Prešov , Foto: Mgr. Katarína Velčeková – PK Prešov - Dátum: 13.04.2011
Čítanosť: 8724
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share