Preskocit navigáciu

Štábny nácvik -Varovanie prírody-Nature Alert


Štábny nácvik -Varovanie prírody-Nature Alert
V mesiaci apríl vplyvom prudkého oteplenia a dažďových prehánok došlo k nárastu vodných hladín vo vodných tokoch a vodných nádržiach na celom území Slovenskej republiky. Nepriaznivá hydrometeorologická situácia pretrvávala aj na prelome mesiacov apríla a mája, kde denné zrážky dosiahli 100 milimetrov a  celkovo za uplynulý víkend prekročili 200 milimetrov. Dlho pretrvávajúce  daždivé počasie, spôsobilo ďalšie komplikácie vo všetkých krajoch Slovenska, kde nasiaknutá pôda už nie je schopná zadržať veľký objem spadnutej dažďovej vody. Hrádze sú naplnené na maximálne stavy a nie sú taktiež schopné udržať ďalšie prívaly vody z pretrvávajúcej zrážkovej činnosti a lokálnych prietrží. Toto spôsobilo väčšiu prietokovú rýchlosť vo vodných tokoch Prešovského, Košického, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Taktiež sa predpokladá kulminácia povodia Dunaja a rieky Moravy v Bratislavskom a Trnavskom samosprávnom kraji.
Takto nasimulovaná modelová situácia bola námetom štábneho nácviku pod názvom Varovanie prírody/Nature Alert, ktorý sa uskutočňujel na veliteľstve pozemných síl OS SR v dňoch 3. a 4. mája 2011. Riadiaci cvičenia plukovník Ján Dreveňák (zástupca náčelníka štábu) spolu s cvičiacim štábom, zloženým z príslušníkov veliteľstva pozemných síl, začali riešiť vzniknutú situáciu po uvedení pozemných síl do pohotovosti „zelený“.
Cieľom štábneho nácviku bolo precvičiť a zladiť činnosť príslušníkov veliteľstva pozemných síl a skupín velenia priamo podriadených útvarov a zväzkov pri plánovaní a plnení úloh použitia síl v čase mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky. V rámci nácviku bolo precvičené  spracovávanie dokumentácie, jej zladenie na všetkých stupňoch velenia a precvičenie informačného toku pri odovzdávaní a prijímaní rozkazov, hlásení a správ.

Štábny nácvik -Varovanie prírody-Nature AlertŠtábny nácvik -Varovanie prírody-Nature AlertŠtábny nácvik -Varovanie prírody-Nature Alert

Autor: Sekretariát Vel PS , Foto: Sekretariát Vel PS - Dátum: 03.05.2011
Čítanosť: 6412
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share