Preskocit navigáciu

Štábny nácvik riešenia krízových situácií


Štábny nácvik riešenia krízových situácií

Na základe zhoršených poveternostných podmienok a následnému prudkému nárastu hladín riek Bodrog, Latorica a Uh v oblasti východného Slovenska  bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity pre túto oblasť. Krízový štáb požiadal o pomoc Ozbrojené sily SR pôsobiace v postihnutej oblasti za účelom evakuácie prípadne zásobovania obyvateľstva v najviac ohrozených povodiach riek ako aj spevňovanie brehov ešte nevyliatych častí riek – s takýmto námetom začal dnes ráno dvoj dňový štábny nácvik veliteľstva 2.mechanizovanej brigády (2.mb) spolu s podriadenými útvarmi a jednotkami, ktorý zahájil náčelník štábu podplukovník STAVROVSKÝ.
  Aktivované skupiny velenia sa snažili simulovanú situáciu zvládnuť čo najefektívnejšie s využitím rozsahu pôsobnosti veliteľa útvaru, ktorá je deklarovaná Rozkazom ministra obrany č. 38/2009.
Dodržiavanie zásad a postupov pri riešení simulovanej mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky ako sú asistenčné úlohy pri odstraňovaní povodňovej situácie preveril počas štábneho nácviku veliteľ 2.mb plukovník gšt. Karol NAVRÁTIL náhodne u jedného z podriadených útvarov 2.mb 21. zmiešaného mechanizovaného práporu v Trebišove.
Táto metóda je jedným z viacerých prostriedkov, ktorý nám pomáha efektívne preverovať pripravenosť jednotlivcov zaradených do skupín velenia útvarov, ich reakcie na nepredvídané situácie, komplexné riešenie úloh a zdokonaľuje aj ich rozhodovací proces, kooperáciu s nadriadeným stupňom či integrovaným záchranným systémom. Takto je možné precvičiť riešenie akýchkoľvek fiktívne vytvorených situácií mierového života, pri ktorých by mohli byť použité zložky 2.mb. Šťastie praje pripraveným, preto si túto pripravenosť budeme udržiavať aj naďalej.


Štábny nácvik riešenia krízových situáciiŠtábny nácvik riešenia krízových situáciiŠtábny nácvik riešenia krízových situáciiŠtábny nácvik riešenia krízových situáciištábny nácvik riešenia krízových situáciištábny nácvik riešenia krízových situáciištábny nácvik riešenia krízových situáciištábny nácvik riešenia krízových situácii

Autor: DSV , Foto: DSV - Dátum: 04.05.2011
Čítanosť: 12367
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share