Preskocit navigáciu

V pozemných silách to s prácou poddôstojníkov myslia vážne


V pozemných silách to s prácou poddôstojníkov myslia vážne
Na základe úloh vyplývajúcich z priorít veliteľa pozemných síl OS SR na výcvikový rok 2011 sa 5.mája 2011 na veliteľstve pozemných síl v Trenčíne (PS), uskutočnilo  zamestnanie s veliacimi poddôstojníkmi priamo podriadených útvarov a zväzkov  na tému: ,,Úloha a postavenie poddôstojníkov smerom k podriadeným PrV v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov."
 
Úvodom zamestnania veliteľ PS OS SR generálmajor Ján Salaganič,  prítomným veliacim poddôstojníkom  objasnil ich úlohu a postavenie pri plnení priorít pozemných síl , ktoré sú stanovené pre výcvikový rok 2011. Generálmajor Salaganič, poukázal na zlepšenie práce veliacich poddôstojníkov v otázkach týkajúcich sa plnenia funkčných povinností smerom k ich podriadeným. Zdôraznil, aby veliaci poddôstojníci osobne vstupovali do procesu plánovania výcviku, podieľali sa na jeho hodnotení  a razantnejšie a zodpovednejšie pristupovali k výberu vojakov na výcvik do operácii medzinárodného krízového manažmentu. Okrem iného povedal: „že veliaci poddôstojník musí byť garantom svojich podriadených poddôstojníkov a mužstva“.
 
Zamestnanie v gescii veliaceho poddôstojníka veliteľstva PS OS SR štábneho nadrotmajstra Rastislava Bodnára  bolo zamerané na objasnenie problematiky plnenia úloh poddôstojníkov jednotlivých stupňov so zameraním sa na prípravu, výcvik a vysielanie profesionálnych vojakov do operácií medzinárodného krízového manažmentu. Na zabezpečenie starostlivosti o zverenú výstroj a výzbroj, na prácu s vojakmi po návrate z operácie a vzťahové otázky v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov taktiež na prevenciu a predchádzanie práceneschopnosti vojakov  a hlavné úlohy výcviku útvarov a jednotiek pozemných síl v mesiacoch máj a jún 2011.
 
Na záver zamestnania boli veliacim poddôstojníkom stanovené úlohy do ďalšieho obdobia, ktoré majú prispieť k skvalitneniu ich práce a plneniu stanovených úloh vo výcvikovom roku 2011. Uskutočnené  zamestnanie ukázalo, že v pozemných silách na všetkých stupňoch velenia to s prácou poddôstojníkov myslia naozaj vážne a sú neodmysliteľnou súčasťou pozemných síl.  
 

V pozemných silách to s prácou poddôstojníkov myslia vážneV pozemných silách to s prácou poddôstojníkov myslia vážneV pozemných silách to s prácou poddôstojníkov myslia vážneV pozemných silách to s prácou poddôstojníkov myslia vážne

Autor: kpt. Mgr. Lenka Bušová , Foto: kpt. Mgr. Lenka Bušová - Dátum: 05.05.2011
Čítanosť: 11827
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share