Preskocit navigáciu

Čiastkový nácvik uvádzania do pohotovosti


Čiastkový nácvik uvádzania do pohotovosti
        Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie sa očakáva, že na všetkých vodných tokoch východného Slovenska ďalší vzostup vodných hladín. Najhoršia situácia sa predpokladá v Trebišovskom okrese, kde sú poškodené hrádze na rieke Ondava. Ďalším hroziacim nebezpečenstvom je rozmočenie pôdy čoho následkom sú zosuvy pôdy. K zosuvom pôdy už došlo v Košickom kraji a nebezpečenstvo ďalších zosunov pôdy naďalej trvá. Vzostup hladiny Hrona, Ondavy a Hornádu a ich následne vyliatie z koryta indikuje zatopenie mestských, priemyselných, ako aj prímestských častí a tým zvýšené riziko ohrozenia životov a zdravia osôb, životného prostredia a ohrozenia majetkových hodnôt v uvedenej oblasti. U oblastí, kde došlo alebo bezprostredne hrozí zosuv pôdy boli obyvatelia evakuovaní. Niektorí obyvatelia museli byť evakuovaní nedobrovoľne, nakoľko z dôvodu obáv o svoj majetok odmietali opustiť svoje domy a nehnuteľný majetok.
        Takto nasimulovaná modelová situácia bola námetom čiastkového nácviku uvádzania pozemných síl do pohotovosti, ktorý sa uskutočňuje na veliteľstve pozemných síl a na podriadených zväzkoch a útvaroch v dňoch 24.až 26. mája 2011. Riadiaci cvičenia plukovník Ján Dreveňák (zástupca náčelníka štábu) spolu s cvičiacim štábom, zloženým z príslušníkov veliteľstva pozemných síl, začali riešiť vzniknutú situáciu po uvedení pozemných síl do pohotovosti „Zelený“.
 
        Cieľom nácviku je  precvičiť a zladiť činnosť príslušníkov veliteľstva pozemných síl,  skupín velenia priamo podriadených zväzkov a útvarov pri plánovaní úloh pri uvádzaní  do pohotovosti a opatrení na ochranu síl a reakcia na modelové situácie. Zároveň v rámci nácviku sú precvičené spracovávania  jednotlivých hlásení a taktiež sa  preveruje reálnosť spracovávania dokumentácie.

Čiastkový nácvik uvádzania do pohotovosti

Autor: Sekretariát VelPS , Foto: Sekretariát VelPS - Dátum: 25.05.2011
Čítanosť: 10592
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share