Preskocit navigáciu

Otvorený list veliteľa pozemných síl OS SR


Profesionálni vojaci,

Foto velitel PSsúčasné hektické obdobie kladie na ľudí zvýšené nároky. Potreba vyrovnať sa s množstvom úloh často pod časovým tlakom, príliš časté zmeny, neistota budúcnosti, niekedy ťažkosti doma vytvárajú zvýšený tlak na každého z nás.
Niektorí ľudia si myslia, že ich problémy im pomôžu zvládať drogy alebo alkohol. Niekto možno chce zažiť nové extrémne zážitky alebo chce lepšie zapadnúť medzi vrstovníkov alebo len proste chce zaplniť vnútorné prázdno a preto siahne po droge, alkohole.
Ale od vojakov sa očakáva, že vzhľadom na to, že sú iní ako bežná populácia, dokážu zvládať problémy a ťažkosti osobného aj pracovného života bez takejto barličky. Ste vyberaní, ste cvičení, ste ľudia, ktorí pri výkone svojich povinností berú do svojej ruky zbraň. Preto musíte byť okrem iného garanciou morálnej sily, schopnosti nepodľahnúť omamným a psychotropným látkam. Vy predstavujete silu, ale drogy znamenajú slabosť. Predstavujete stabilitu, odolnosť, istotu, ale drogy znamenajú jedinú istotu - poškodenie zdravia, poškodenie psychiky, finančné problémy, rozpad vzťahov s najbližšími.

Z duchovného pohľadu akékoľvek drogy – či už prírodné alebo syntetické, nie sú určené na užívanie pre človeka. Už len to samotné slovíčko „droga“ je stotožňované so závislosťou, teda otroctvom, neslobodou. Pre nábožensky založeného človeka je to neprípustný stav života, lebo každý jeden človek je určený pre slobodu božích detí. A je logické, že čokoľvek by nás obralo o túto slobodu, je v rozpore s duchovnom, lebo to zotročuje dušu človeka. Takže užívanie drog v akejkoľvek podobe a forme je pre človeka nedôstojné, ponižujúce, utláčajúce a degeneruje jeho osobnosť a jedinečnosť.

S ohľadom na hore uvedené budem starostlivo sledovať ako zvládate drogám odolať, v útvaroch a zväzkoch pozemných síl budú prebiehať kontroly. S tými, ktorí si nedokážu uvedomiť, že drogy sú s povolaním profesionálneho vojaka nezlučiteľné, sa rozlúčime. Pretože medzi tých silných a odolných nepatria.

Ak drogy užívate, vzdajte sa ich. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na zdravotníkov, psychológov, duchovných. Predídete tým mnohým ťažkostiam a vyhnete sa postihom, ktoré vyplývajú nielen zo zákona č. 346/2005 o štátnej službe profesionálnych vojakov OS SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - teda skončeniu služobného pomeru profesionálneho vojaka prepustením, ale aj možnému trestu odňatia slobody až na 5 rokov v zmysle Trestného zákona v súvislosti s nedovolenou výrobou omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držaním a obchodovaním s nimi, prípadne spáchaniu trestného činu proti povinnosti konať vojenskú službu.

Prajem nech sa Vám darí napĺňať Vaše pracovné povinnosti a osobný život bez drog.

generálmajor Ing. Ján Salaganič, v.r.Autor: VePS , Foto: VePS - Dátum: 27.05.2011
Čítanosť: 22131
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share