Preskocit navigáciu

Príprava jednotiek na certifikáciu


Príprava jednotiek na certifikáciu
V rámci prípravy deklarovaných jednotiek do NRF 2012 (Sily rýchlej reakcie NATO – NRF – NATO  Response Forces), vo vojenskom  výcvikovom priestore Lešť,  začal výcvik  predurčených  jednotiek  z 13. mechanizovaného práporu  Levice.
 
Viac ako tristo profesionálnych vojakov z levického mechanizovaného práporu, sa zúčastňuje trojtýždňového  výcviku  jednotiek, ktorý  začal 24. mája 2011 a jeho vyvrcholením bude certifikačné cvičenie s previerkou CREVAL v dňoch  7. až 9. júna 2011 (CREVAL - Combat Readiness Evaluation- bojová previerka pripravenosti).
 
Samotný výcvik je zameraný na plnení úloh v operáciách medzinárodného krízového manažmentu a na pôsobenie v NRF. Jednotky precvičujú široké spektrum úloh, ktoré vykonávajú  v súčinnosti s ostatnými vyčlenenými jednotkami pozemných síl. Na samotnom výcviku predurčených jednotiek participuje i chemické prieskumné družstvo z práporu radiačnej chemickej a biologickej  ochrany z Rožňavy, ženijné prieskumné družstvo zo ženijného práporu v Seredi  a taktiež raketometná čata z raketometného oddielu z Rožňavy.
 
Podľa vyjadrení veliaceho poddôstojníka 1. mechanizovanej brigády štábneho nadrotmajstra Martina Nendzu a veliaceho poddôstojníka 13. mechanizovaného práporu štábneho nadrotmajstra Mariána Popiela, ktorí sa  osobne výcviku zúčastňujú, je veľkou devízou vysoká morálka cvičiacich profesionálnych vojakov, čo je veľkým predpokladom pre úspešné zvládnutie previerky a tým zabezpečenie pripravenosti deklarovaných jednotiek pre plnenie úloh počas zaradenia do NRF.

Príprava jednotiek na certifikáciu Príprava jednotiek na certifikáciu Príprava jednotiek na certifikáciu Príprava jednotiek na certifikáciu Príprava jednotiek na certifikáciu Príprava jednotiek na certifikáciu Príprava jednotiek na certifikáciu

Autor: Sekretariát Vel PS , Foto: Sekretariát Vel PS - Dátum: 02.06.2011
Čítanosť: 10868
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share