Preskocit navigáciu

Operácia PRECISE TARGET


Operácia PRECISE TARGET

     „Dobrovoľné milície BRAVOLANDU formované na etnickom základe vysídľujú obyvateľov z pohraničnej oblasti Richvalley (BRAVOLAND) s vysokým výskytom nerastných surovín za použitia násilia a genocídy. Nárast utečencov z BRAVOLANDU cez štátnu hranicu nie je ALFALAND schopný zvládnuť a zabezpečiť utečencom najzákladnejšie životné podmienky z dôvodu dlhodobej zlej ekonomickej situácie krajine.„ s takýmto námetom začalo dňa 7.6. 2011 u 2. mechanizovanej brigády a jej podriadených útvarov a jednotiek dvojstupňové veliteľsko-štábne cvičenie (DvVŠC) pod názvom Precise Target 2011.
     Jedná  sa o pôsobenie našich jednotiek o sile mechanizovanej brigádnej skupiny v jednej z provincií krajiny ALFALAND, ktorá je operačne situovaná do oblasti Slovenska. Aktuálna operačná situácia v priestore našej zodpovednosti si vyžaduje zabezpečovanie bezpečnosti konvojov s humanitárnou pomocou, zastavenie pôsobenia nepriateľských jednotiek v možných smeroch prenikania do krajiny ako aj zabezpečenie sprevádzanie utečencov z hraničných oblastí do utečeneckých táborov vo vnútrozemí.
     Počas DvVŠC, ktoré riadi podplukovník STAVROVSKÝ náčelník štábu brigády si veliteľstvo 2.mb spolu s podriadenými útvarmi a jednotkami v posádkach Michalovce, Trebišov a Prešov precvičí vedenie stabilizačnej fázy operácie na podporu mieru. Hlavné miesto velenia (HMV) je situované v priestoroch Sokolovských kasární v posádke Prešov. Odtiaľ sú vedené všetky rozohry situácii, na ktoré cvičiace prápory a jednotky bezprostredne reagujú a  správy o svojich reakciách zasielajú späť na taktické operačné centrum (TOC), ktoré ich vyhodnocuje a  spolu so skupinou plánovania a riadenia operácií stanovujú pre jednotlivé prápory a jednotky ďalšie  taktické úlohy či postupy pre eliminovanie nastolených situácii. Pre zabezpečenie spätnej väzby z cvičenia (lesson learned) celý tento proces zaznamenáva a vyhodnocuje skupina rozboru.
     Cieľom DvVŠC je preveriť schopnosť cvičiacich rýchlo a správne reagovať na vzniknuté rozohrávané situácie, ktoré by s vysokým predpokladom pri vedení reálnej operácie vznikli. Preveruje sa tiež správnosť pochopenia  písomných a telefonických rozkazov vydaných podriadeným útvarom, efektivita komunikácie medzi nadriadeným a podriadeným stupňom velenia s prihliadnutím na dodržiavanie štandardných operačných postupov (SOP) Nezanedbateľné je ani  plánovanie a flexibilne riadenie (zasahovanie do) činnosti jednotiek v priestore nasadenia. Celý proces vedenia takejto operácie spočíva v správnom načasovaní vykonania efektívnych krokov aby sme dosiahli výsledného efektu, ktorý sa vyžaduje. Spravidla platí, čím väčší počet zainteresovaných do operácie tým dôslednejšie musí byť vykonaná príprava operácie.
     DvVŠC prispeje k zažitiu si praktických návykov pri rozhodovacom procese potrebnom v reálnych operáciach medzinárodného krízového manažmentu  či nasadení jednotiek pri riešení mimoriadnych situácií na území Slovenska.


Operácia PRECISE TARGETOperácia PRECISE TARGETOperácia PRECISE TARGETOperácia PRECISE TARGETOperácia PRECISE TARGETOperácia PRECISE TARGETOperácia PRECISE TARGETOperácia PRECISE TARGETOperácia PRECISE TARGETOperácia PRECISE TARGETOperácia PRECISE TARGETOperácia PRECISE TARGETOperácia PRECISE TARGETOperácia PRECISE TARGETOperácia PRECISE TARGETOperácia PRECISE TARGET

Autor: DSV 2.mb , Foto: 2.mb - Dátum: 08.06.2011
Čítanosť: 9009
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share