Preskocit navigáciu

Vyvrcholenie veliteľsko štábneho cvičenia - WOKEN LION 2011


Vyvrcholenie veliteľsko štábneho cvičenia - WOKEN LION 2011
Vo štvrtok  9. júna 2011 vyvrcholilo veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk „WOKEN LION 2011“ (prebúdzajúci sa lev) vo výcvikovom priestore vojenského obvodu  Lešť na tému „Mechanizovaný prápor ako súčasť NRF (Sily rýchlej reakcie NATO – NRF – NATO Response Forces), vo vojenskom ťažení na podporu mieru“ operáciou na elimináciu protivníka v priestore zodpovednosti.
Jednou z hlavných úloh uvedeného cvičenia bolo preverenie pripravenosti deklarovaných jednotiek NRF 2012 formou previerky CREVAL (Combat Readiness Evaluation), ktorú vykonal hodnotiaci tím pod vedením plukovníka Martina Michalka, náčelníka odboru operácii Veliteľstva pozemných síl. Počas cvičenia boli jednotky preverované okrem iného aj z týchto oblastí - spojenie, opatrenia protivzdušnej obrany, opatrenia proti napadnutiu pozemnými silami nepriateľa, odsun ranených a opatrenia RCHBO, demonštrovanie schopnosti jednotky plniť taktické úlohy, tiež prakticky preukázať spôsobilosti jednotky v taktickej činnosti v poli.
Pripravenosť deklarovaných jednotiek pre NRF 2012 si osobne prišli preveriť náčelník generálneho štábu OS SR generál Ľubomír Bulík a veliteľ pozemných síl OS SR generálmajor Ján Salaganič.
Generál Bulík prišiel medzi cvičiace jednotky už vo večerných hodinách 8. júna 2011, kedy vykonal brífing s príslušníkmi veliteľstva 1. mechanizovanej brigády Topoľčany (mb). V rámci brífingu  sa zaujímal o všestranné zabezpečenie cvičenia a o plnených úlohách. Následne si preveril plnenie úloh cvičiacich jednotiek priamo v poli.
Na druhý deň v skorých ranných hodinách za prítomnosti náčelníka generálneho štábu  a veliteľa pozemných síl,  bola zahájená záverečná etapa cvičenia, počas ktorej boli vykonané bojové streľby deklarovanej jednotky. Cvičenie na, ktorom sa zúčastnilo viac ako 300 cvičiacich spolu s niekoľkými desiatkami techniky potvrdilo slová veliteľa 1. mb brigádneho generála Ivana Hirku, že príslušníci všetkých zúčastnených jednotiek vyvinuli enormné úsilie a preukázali vysokú morálku pri plnení úlohm, čo je zárukou pre úspešné splnenie cieľov cvičenia.
Po skončení bojových strelieb sa generálmajor Salaganič presunul na veliteľské stanovište, kde prekontroloval činnosť príslušníkov štábu 1. mb a 13. mpr pri riadení a vyhodnocovaní cvičenia. Osobne si preveril pripravenosť jednotlivých funkcionárov v im podliehajúcich oblastiach a taktiež aká je momentálna situácia cvičiacich jednotiek počas plnenia stanovených úloh.

Vyvrcholenie veliteľsko štábneho cvičenia - WOKEN LION 2011Vyvrcholenie veliteľsko štábneho cvičenia - WOKEN LION 2011Vyvrcholenie veliteľsko štábneho cvičenia - WOKEN LION 2011Vyvrcholenie veliteľsko štábneho cvičenia - WOKEN LION 2011Vyvrcholenie veliteľsko štábneho cvičenia - WOKEN LION 2011Vyvrcholenie veliteľsko štábneho cvičenia - WOKEN LION 2011Vyvrcholenie veliteľsko štábneho cvičenia - WOKEN LION 2011Vyvrcholenie veliteľsko štábneho cvičenia - WOKEN LION 2011Vyvrcholenie veliteľsko štábneho cvičenia - WOKEN LION 2011Vyvrcholenie veliteľsko štábneho cvičenia - WOKEN LION 2011Vyvrcholenie veliteľsko štábneho cvičenia - WOKEN LION 2011Vyvrcholenie veliteľsko štábneho cvičenia - WOKEN LION 2011Vyvrcholenie veliteľsko štábneho cvičenia - WOKEN LION 2011Vyvrcholenie veliteľsko štábneho cvičenia - WOKEN LION 2011Vyvrcholenie veliteľsko štábneho cvičenia - WOKEN LION 2011Vyvrcholenie veliteľsko štábneho cvičenia - WOKEN LION 2011

Autor: kpt. Mgr. Lenka Bušová, npor. Ing. Gabriela Škvareninová , Foto: kpt. Mgr. Lenka Bušová - Dátum: 09.06.2011
Čítanosť: 11989
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share