Preskocit navigáciu

Nové velenie u rôt 2. mechanizovanej brigády


Nové velenie u rôt  2. mechanizovanej brigády

       Po úspešne absolvovanom trojmesačnom základnom veliteľsko-štábnom kurze v Liptovskom Mikuláši bol dnes 15.6.2011 povýšený do hodnosti kapitán a zároveň ustanovený do funkcie veliteľa roty podpory velenia v posádke Prešov  npor Ing. Michal MIKITA. V priestoroch roty podpory velenia pri slávnostnom nástupe jednotky mu náčelník štábu 2. mechanizovanej brigády podplukovník STAVROVSKÝ  zaželal veľa síl a vytrvalosti pri riadení a velení rote.
       Kapitán MIKITA, ktorý v minulosti pôsobil práve na tejto rote ako zástupca veliteľa roty, vyslovil želanie pokračovania už v nadviazanej spolupráci s príslušníkmi roty a zlepšení plnenia ich prvoradej úlohy roty - zabezpečovaní veliteľstva brigády po všetkých stránkach.
       Rovnako aj rota ISTAR  (Inteligence, Surveillance, Target Aquisition, Recconaissance) dislokovaná v Michalovciach získala nového veliteľa roty kapitána Ing. Róberta MICHALÍKA, ktorý pochádza z radov roty.
Pre každého z novoustanovených veliteľov sa teraz začína obdobie preberania funkcie, aby sa čo najskôr mohli zhostiť plnenia úloh stanovených rote.


Nové velenie u rôt 2. mechanizovanej brigádyNové velenie u rôt 2. mechanizovanej brigádyNové velenie u rôt 2. mechanizovanej brigádyNové velenie u rôt 2. mechanizovanej brigády

Autor: DSV 2.mb , Foto: 2.mb - Dátum: 15.06.2011
Čítanosť: 10374
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share