Preskocit navigáciu

Výcvik spojovacích odborností - IRON WOLF 2011


Výcvik spojovacích odborností   - IRON WOLF 2011

Námet: Počas prebiehajúceho konfliktu medzi Červeným a Modrým bol veliteľom 2.mechanizovanej brigády (2.mb) nariadený presun veliteľského stanovišťa veliteľstva 2.mb. Počas presunu bol pri obci Slanec vedený delostrelecký prepad na presúvajúcu sa kolónu, pričom došlo k rozptýleniu síl veliteľského stanovišťa. Po ukončení prepadu sa vytvorila skupina osôb pozostávajúca z náčelníka skupiny bezpečnosti, ochrany informácií a KIS (BOIaKIS), veliteľa veliteľskej čaty roty podpory velenia a veliaceho poddôstojníka veliteľskej čaty roty podpory velenia. Táto skupina má k dispozícii prenosnú VKV rádiovú stanicu a mapu priestoru operácie. Úloha: Veliteľ 2. mechanizovanej brigády nariadil konsolidáciu síl. Priestor sústredenia je stanovený v Dargovskom priesmyku.“
      Takto zneli námet a úloha dvojdňového zamestnania veliteľskej prípravy veliteľov čiat a veliacich poddôstojníkov spojovacích odborností 2.mb z topografickej prípravy na tému „Orientácia v teréne podľa mapy“ spolu s precvičením základných zručností zo spojovacej prípravy a z odbornej taktickej prípravy na tému „Činnosť pri odlúčení od jednotky“.
       Zamestnanie bolo vykonané v dňoch 15.- 16.júna 2011 za riadenia zastupujúceho náčelníka oddelenia BOIaKIS kpt. Ing. Jaroslava KOŽUŠKA v okolí posádkového cvičiska Veľké Ozorovce. Zamestnania sa zúčastnili družstvá pozostávajúce z náčelníkov skupín BOIaKIS útvarov brigády, veliteľov čiat a veliacich poddôstojníkov spojovacích odborností všetkých priamopodriadených práporov 2.mb, roty podpory velenia veliteľstva 2.mb a roty ISTAR veliteľstva 2.mb v celkovom počte 19 osôb.
      Počas tohto zamestnania cvičiaci absolvovali pochod lesným terénom v dĺžke minimálne 30 km v závislosti na tom, ako si sami navrhli trasu presunu do šiestich kontrolných bodov. Na jednotlivých kontrolných bodoch cvičiaci vykonávali úlohy z topografickej, odbornej, taktickej a zdravotníckej prípravy, kde sa riadiaci mohli presvedčiť o zladení cvičiacich družstiev a ich odborných znalostiach. Počas vyhodnotenia zamestnania pri „Pamätníku padlých hrdinov z bojov počas 2. svetovej vojny“ na Dargovskom priesmyku riadiaci zamestnania vyzdvihol veľkú húževnatosť, osobné nasadenie ako aj výsokú úroveň odborných znalostí z precvičovanej problematiky pri zdolávaní náročnej trasy.

fotografie z cvičeniaAutor: G-6 , Foto: G-6 - Dátum: 16.06.2011
Čítanosť: 8859
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share