Zdokonaľovací výcvik


Zdokonaľovací výcvik

Primárnou úlohou každého príslušníka Ozbrojených síl je zvládať a zdokonaľovať základné praktické bojové zručnosti a návyky, a to bez ohľadu na funkciu, či hodnosť.

V súlade s touto skutočnosťou bol u veliteľstva 2. mechanizovanej brigády (2.mb) 30. júna 2011  vykonaný zdokonaľovací výcvik príslušníkov veliteľstva a štábu 2.mb, ktorý riadil náčelník Oddelenia spravodajstva a elektronického boja, major Peter ŠEVČÍK.

Zamestnanie prebiehalo v  priestore Posádkového cvičiska a strelnice v Ruskej Novej Vsi s cieľom zdokonaliť všetkých príslušníkov veliteľstva a štábu 2.mb v streľbe a zvládnuť plánované základné bojové zručnosti.

Uvedené praktické zamestnanie bolo rozdelené do piatich pracovísk z oblastí streleckej,  taktickej, spojovacej, poradovej a zdravotníckej prípravy.

V každej z týchto oblastí mali príslušníci veliteľstva a štábu 2.mb možnosť precvičiť konkrétne témy a tak zdokonaliť svoje základné zručnosti.

Strelecká príprava bola zameraná na streľbu dvojice z idúceho vozidla zo Sa vz.58V.
Poskytnutie prvej pomoci zranenému, poradové cviky so zbraňou, či obsluhu spojovacích prostriedkov zvládli príslušníci veliteľstva a štábu 2.mb bez väčších problémov, keďže sa jedná o témy, na ktoré je kladený neustály dôraz.   Téma - reakcia na nepriamu paľbu z taktickej prípravy osviežila väčšine zúčastnených teoretické  poznatky a poskytla im možnosť reálne ich precvičiť.

Riadiaci zamestnania hodnotil jeho celkový priebeh  slovami: zamestnanie bolo zvládnuté všetkými príslušníkmi veliteľstva a štábu 2.mb na veľmi dobrej úrovni. Pri činnosti na jednotlivých pracoviskách príslušníci brigády preukázali výborné teoretické znalosti. Je treba však povedať, že miernym hendikepom príslušníkov veliteľstva a štábu je problém aplikovať teoretické znalosti najmä pri praktickom výcviku taktiky malých jednotiek.


ZP 2mbZP 2mbZP 2mbZP 2mbZP 2mbZP 2mb

Autor: 2.mb , Foto: 2.mb - Dátum: 30.06.2011
Čítanosť: 11314
Verzia pre tlač

Skočiť na menu