Preskocit navigáciu

Stretnutie s rodinami profesionálnych vojakov ženijnej roty


Stretnutie s rodinami profesionálnych vojakov ženijnej roty  

V sobotu 13. augusta 2011 o 10.00 hod sa v priestoroch vojenského objektu Dukelské kasárne Michalovce uskutočnilo stretnutie s rodinami profesionálnych vojakov ženijnej roty, ktorí v súčasnej dobe už skoro 3 mesiace plnia úlohy mimo územia SR. Zástupca veliteľa 2. mechanizovanej brigády plukovník Ing. Martin MICHALKO na úvod privítal rodiny našich ženistov v priestoroch  samohybného delostreleckého oddielu, kde je ženijná rota dislokovaná.
        Rodinám bola zastupujúcim veliteľom ženijnej roty por. RIEBESAMOM prezentovaná aktuálna situácia v mieste nasadenia ich najbližších a rovnako aj aktuálne úlohy, na ktorých sa za posledné obdobie multifunkčná ženijná jednotka podieľala. Malým, no určite veľmi príjemným spestrením programu pre zúčastnených, ktorí sú počas nasadenia odkázaní len na telefonickú či mailovú komunikáciu, bol video pozdrav našich ženistov  priamo z Afganistanu. Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej uvoľnenej atmosfére čo bolo umocnené vysokým počtom najmenších rodinných príslušníkov – detí.
         V rámci stretnutia sa mohli rodinní príslušníci z vystúpenia por. ZAJAKA, dozvedieť niečo o zvládaní aspektov odlúčenia vojaka od rodiny počas vyslania do operácie, vonkajších prejavoch a reakciách detí na odlúčenie jedného z rodičov a tiež získať niekoľko rád, ako takéto prejavy zmierniť či úplne odstrániť.  Zúčastneným boli vo vystúpení npor. TÉGLAŠIOVEJ poskytnuté informácie o možnostiach sprostredkovania pomoci v duchovnej, právnej a psychologickej oblasti, kde im v rámci možností 2. mechanizovanej brigády môžeme poskytnúť potrebnú pomoc. Zároveň boli dané rodinám do pozornosti internetové stránky, ktoré majú napomôcť uspokojeniu ich informačných požiadaviek o  dianí v Afganistane.
          Ďalšou časťou stretnutia bola ukážka výzbroje a techniky jednotky, používanej v operácii. Zúčastnení mohli vidieť obrnené vozidlo Tatrapan, odmínovací komplet Božena, ručné zbrane jednotlivca, minohľadačku, ako aj súčiastky výstroja jednotlivca.
         V závere stretnutia bola v novootvorenej kaplnke útvaru vykonaná ekumenická bohoslužba slova, kde por. CZAP, duchovný útvaru, spolu s  rodinnými príslušníkmi predniesli svoje modlitby za vojakov v Afganistane.
Stretnutie v plnej miere naplnilo vytýčený cieľ zvýšiť informovanosť rodín vojakov o mieste pôsobenia v operácii.
         Ďalšie aktuálne informácie prinesieme na nasledujúcom stretnutí, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. októbra 2011. Tešíme sa na stretnutie s rodinami.


Stretnutie s rodinami profesionálnych vojakov ženijnej roty

Autor: npor. Teglášiová - Dátum:
Čítanosť: 5136
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share