Preskocit navigáciu

Poradová prehliadka jednotiek septembrovej rotácie


Poradová prehliadka jednotiek septembrovej rotácie

Od prvého momentu prípravy jednotky na vyslanie do vojenskej operácie mimo územia Slovenskej republiky absolvuje vysielaný personál niekoľko mesačnú prípravu. Celkový proces prípravy personálu na vyslanie zahŕňa mnoho dielčich etáp, ktorými pripravovaná jednotka prechádza. Výcvik kľúčového personálu jednotky, jej odborný, sústredený a udržiavací výcvik tvorí však hlavnú časť prípravy, spolu so zdravotníckou prípravou, logistickým zabezpečením a prípravami v ďalších požadovaných oblastiach.
Finálnou fázou prípravy každej jednotky na plnenie úloh vo vojenskej operácii mimo územia Slovenskej republiky je záverečné sústredenie, v rámci ktorého je vykonaná poradová prehliadka rotujúcich jednotiek.
Dňa 7. septembra 2011 bola vykonaná poradová prehliadka septembrovej rotácie jednotiek pripravovaných 22. mechanizovaným práporom, ktorej sa zúčastnil veliteľ 2. mechanizovanej brigády plukovník gšt. Ing. Karol NAVRÁTIL v rámci svojej kontroly výcviku ďalšej pripravovanej jednotky na plnenie úloh v operácii ISAF Afganistan s plánovanou rotáciou v decembri.
Počas poradovej prehliadky bol komplexne zhodnotený priebeh výcviku a prebehla záverečná kontrola informácii v personálnej a finančnej oblasti vysielaných vojakov strážnej jednotky TK a KAF.
„Strážna jednotka je pripravená na plnenie úloh v operácii ISAF, preto verím, že bude vzorne reprezentovať Slovenskú republiku v rámci kooperácie s ostatnými národnostnými jednotkami pôsobiacimi v tejto operácii,“ poznamenal plukovník NAVRÁTIL po ukončení poradovej prehliadky.


Poradová prehliadka jednotiek septembrovej rotáciePoradová prehliadka jednotiek septembrovej rotáciePoradová prehliadka jednotiek septembrovej rotáciePoradová prehliadka jednotiek septembrovej rotáciePoradová prehliadka jednotiek septembrovej rotáciePoradová prehliadka jednotiek septembrovej rotáciePoradová prehliadka jednotiek septembrovej rotáciePoradová prehliadka jednotiek septembrovej rotáciePoradová prehliadka jednotiek septembrovej rotáciePoradová prehliadka jednotiek septembrovej rotácie

Autor: DSV 2.mb , Foto: des. Gdovinová - Dátum: 07.09.2011
Čítanosť: 9799
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share