Preskocit navigáciu

Rokovanie predstaviteľov Zväzu vojakov Slovenskej republiky s veliteľom posádky Prešov


Rokovanie predstaviteľov Zväzu vojakov Slovenskej republiky s veliteľom posádky Prešov

Z iniciatívy veliteľa 2. mechanizovanej brigády a súčasne veliteľa posádky Prešov, sa dňa 21. septembra 2011 na veliteľstve 2. mechanizovanej brigády v Prešove konalo pracovné stretnutie predstaviteľov klubov Zväzu vojakov Slovenskej republiky z Prešova, Popradu a Kežmarku.
Za prešovský klub Zväzu vojakov SR sa rokovania zúčastnil predseda klubu pplk. v.v. Ing. Marián PALAI a členovia rady prešovského klubu: pplk. v.v. Ing. Ján VAĽO, pplk. v.v. Ing. Ján CÁRIK, pplk. v.v. Ľubomír VAJČOVEC a pplk. v.v. Július ČEREŠNÍK.
Popradský klub Zväzu vojakov SR, ktorý pôsobí na území ružomberskej vojenskej posádky, zastupoval jeho predseda pplk. v.v. Václav OVŠAK.
Členskú základňu Zväzu vojakov SR, ktorí sú organizovaní v kežmarskom klube, reprezentoval predseda klubu pplk. v.v. Jozef ŽÁČIK.

Na úvod pracovného stretnutia plk. gšt. Ing. Karol NAVRÁTIL oboznámil prítomných predstaviteľov jednotlivých klubov Zväzu vojakov SR o plnení aktuálnych úloh 2. mechanizovanou brigádou v oblasti medzinárodného, ale aj domáceho krízového manažmentu, o nedávnych personálnych zmenách vo velení brigády a priamo podriadených útvarov a jednotiek, o vykonaných  aktivitách prezentácie OS SR na verejnosti a ďalších plánovaných úlohách v tomto výcvikovom roku.
V druhej, hlavnej časti stretnutia, zúčastnené strany zhodnotili doterajšiu vzájomnú spoluprácu, kde predseda prešovského klubu Zväzu vojakov SR poďakoval za pomoc a ústretovosť tak veleniu brigády ako aj všetkým jej príslušníkom za prejavenú priazeň a podporu činnosti jednotlivých klubov Zväzu vojakov SR.
Predseda kežmarského klubu Zväzu vojakov SR predostrel otázky budúcej spolupráce s velením posádky Prešov, nakoľko po zrušení vojenskej posádky Poprad celý kežmarský región prešiel pod správu veliteľa posádky Prešov.
V závere pracovného rokovania veliteľ 2. mechanizovanej brigády hovoril o konkrétnych možnostiach spolupráce s jednotlivými klubmi Zväzu vojakov SR vo výcvikovom roku 2012.

Plk. gšt. Ing. Karol NAVRÁTIL tlmočil poďakovanie všetkým členom Zväzu vojakov SR, ktorí pracujú v jednotlivých kluboch a svojimi kultúrno-spoločenskými aktivitami aj vo výslužbe šíria dobré meno Ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Rokovanie predstaviteľov Zväzu vojakov Slovenskej republiky s veliteľom posádky Prešov

Autor: DSV 2.mb , Foto: 2.mb - Dátum: 21.09.2011
Čítanosť: 10946
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share