Preskocit navigáciu

Slávnostná inaugurácia „ Rytier delostrelectva“


Slávnostná inaugurácia   „ Rytier delostrelectva“
           
     Dňa 23. septembra 2011 v priestoroch Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach v Duklianskych kasárňach (pod Hrádkom) sa uskutočnila slávnostná inaugurácia delostrelcov spojená s dňom otvorených dverí pri príležitosti dňa OS SR.
Samotná inaugurácia „Rytier delostrelectva“ bola zorganizovaná Samohybným delostreleckým oddielom na čele s jej veliteľom pplk. Ing. Andrejom Staškom, ktorý je aj zároveň viceprezident ČASOD (ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ) v spolupráci s občianskym združením ČASOD. Významnú úlohu a poďakovanie v samotnom zabezpečení tejto inaugurácie patrí jej generálnemu sekretárovi združenia ČASOD ppráp. v.v. JUDr. Mariánovi Ďurinovi.  
     Samotná slávnostná inaugurácia začala o 09,30 napochodovaním inaugurovaných delostrelcov prevažne od samohybného delostreleckého oddielu z Michaloviec ale aj od raketometného oddielu z Rožňavy. Medzi inaugurovanými boli aj bývalí delostrelci a výzbrojári plk. v.v. Ing. Peter JAVORSKÝ, pplk.  v.v. Pavol ŠARANIČ. Samotný akt pasovania do rytierskeho stavu bol vykonaný veliteľom samohybného delostreleckého oddielu podplukovníkom Ing. Andrejom Staškom. Nový Rytieri delostrelectva boli prijatí do stavu rytierskeho so slovami „ “V mene svätej Barbory Vás pasujem do stavu Rytierov delostrelectva s právom nosiť kríž Rytiera delostrelectva“.       
Po ukončení inaugurácie slávnostným pochodom pokračoval deň otvorených dverí veliteľa samohybného delostreleckého oddielu formou ukážok zbraní a delostreleckej techniky oddielu.  
     Na deň otvorených dverí a slávnostnú inauguráciu „Rytier delostrelectva“ boli pozvaní hostia, široká verejnosť, deti z materských škôl a žiaci michalovských škôl.
Medzi pozvanými hosťami boli:
ppráp. v.v. JUDr. Marián ĎURINA – generálny sekretár združenia ČASOD
mjr. Ing. Peter ŠEVČÍK náčelník G-2, 2.mb Prešov
mjr. Ing. Róbert FUNTÁĽ– zástupca veliteľa 22. mpr Michalovce
pplk. Ing. Zoltán FARKAŠ – veliteľ rmo Rožňava  
plk. Miroslav MONHARD – funkcionár klubu voj. v zálohe a voj. dôchodcov Michalovce
pplk.  v.v. Pavol ŠARANIČ – člen klubu voj. v zálohe a voj. dôchodcov Michalovce
pplk. v.v. Ing. Daniel SIDOR – predseda SZPB Michalovce
pplk. v.v. Ing. Vladimír KMEC- bývalý náčelník delostrelectva 21. mb Trebišov
plk. v.v. Ing. Peter JAVORSKÝ- inaugurovaný
pplk. v.v. Ing. Ján KRAJKOVIČ - hovorca združenia ČASOD
predstavený pravoslávnej cirkvi Mgr. Miroslav JANOČKO
Počas slávnostnej inaugurácie boli udelené Delostrelecké kríže a čestný dekrét Sigillum Magnum. Uvedená akcia prebehla za prítomnosti lokálnej michalovskej televízie  Mistral a príslušníkov skupiny personálneho doplňovania Územnej vojenskej správy Košice, ktorí prispeli k prezentácii OS SR. Všetkým, ktorí sa zúčastnili slávnostnej inaugurácie „Rytier delostrelectva“ a dňa otvorených dverí  ďakujeme, že prijali naše pozvanie. Dovidenia pri najbližšom dni otvorených dverí v júni 2012.

Slavnostna inauguracia Rytier delostrelectvaSlavnostna inauguracia Rytier delostrelectvaSlavnostna inauguracia Rytier delostrelectvaSlavnostna inauguracia Rytier delostrelectvaSlavnostna inauguracia Rytier delostrelectvaSlavnostna inauguracia Rytier delostrelectvaSlavnostna inauguracia Rytier delostrelectvaSlavnostna inauguracia Rytier delostrelectvaSlavnostna inauguracia Rytier delostrelectvaSlavnostna inauguracia Rytier delostrelectva

Autor: shdo , Foto: rtn. Miroslav Mišlan - Dátum: 23.09.2011
Čítanosť: 16810
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share