Medzinárodné cvičenie - BLONDE AVALANCHE 2011


Medzinárodné cvičenie - BLONDE AVALANCHE 2011
Na základe medzinárodnej Dohody o vytvorení medzinárodného ženijného práporu Tisa podpísanej 18. januára 2002 v Budapešti medzi Slovenskom, Maďarskom, Rumunskom a Ukrajinou, bol vytvorený mnohonárodný ženijný prápor (MN žpr) „TISA“, ktorého základným poslaním je poskytovať pomoc miestnemu civilnému obyvateľstvu a zúčastňovať sa na znižovaní škôd pri katastrofách v povodí rieky Tisy.
V období od 19.do 23. septembra 2011 sa v Maďarsku, v mestách Hódmezővásárhely a Szentés, konalo medzinárodné veliteľsko-štábne cvičenie s podporou simulačných technológií a s čiastočným vyvedením vojsk mnohonárodného ženijného práporu TISA pod názvom „BLONDE AVALANCHE 2011“.
Cvičenia sa zúčastnili 16 príslušníci Ženijného práporu PS zo Serede (žpr PS) a 1 príslušník  veliteľstva pozemných síl OS SR. Ženisti zo Serede dokázali opäť svoju vysokú profesionalitu a obrovské nasadenie pri riešení zadaných úloh, či už v štábe slovenského modulu, štábe MN žpr  alebo pri dynamických ukážkach na rieke Tisa. Najlepší cvičiaci, medzi nimi i príslušník žpr PS - kapitán Ján Adamuško, boli na záver cvičenia odmenení pamätnou medailou Náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl Maďarska.
Cvičenie sa uskutočnilo za účasti pozorovateľov z Českej republiky, ako i za účasti príslušníkov Národnej Gardy OHIO (USA). Vysokú úroveň cvičenia vyzdvihli na slávnostnej ceremónii odovzdania velenia práporu TISA príslušníkom ozbrojených síl Rumunska i zástupcovia náčelníkov generálnych štábov zúčastnených krajín.

Medzinárodné cvičenie - BLONDE AVALANCHE 2011Medzinárodné cvičenie - BLONDE AVALANCHE 2011Medzinárodné cvičenie - BLONDE AVALANCHE 2011Medzinárodné cvičenie - BLONDE AVALANCHE 2011Medzinárodné cvičenie - BLONDE AVALANCHE 2011Medzinárodné cvičenie - BLONDE AVALANCHE 2011

Autor: kpt. František MIHALOVIČ , Foto: rtm. Ján KECSKES - Dátum: 26.09.2011
Čítanosť: 10669
Verzia pre tlač

Skočiť na menu