Preskocit navigáciu

Plnenie úloh domáceho krízového manažmentu – taktické cvičenie


Plnenie úloh domáceho krízového manažmentu – taktické cvičenie

V súlade s Plánom prípravy práporu logistickej podpory (prlogp 2.mb) na výcvikový rok 2011 bolo v dňoch 26. až 27. septembra 2011 vykonané taktické cvičenie na tému rota počas plnenia úloh domáceho krízového manažmentu.
Námetom taktického cvičenia bolo vyčlenenými silami a prostriedkami útvaru plniť úlohy povodňových a zabezpečovacích prác a poskytnúť nevyhnutnú logistickú podporu z dôvodu možného výskytu lokálnych záplav na území SR na základe prijatých žiadostí štátnych orgánov, obcí alebo vyšších územných celkov v súlade s platnou legislatívou.
   Tento krát pri fiktívne simulovanej mimoriadnej situácii v obci Ruská Nová Ves štáb práporu, rota zásob a prepravy a rota podpory velenia práporu precvičovali správnosť postupnosti vykonávania úloh konkrétne v simulovanej situácií a zároveň flexibilnosť a efektívnosť rozhodovacieho procesu pri nepredvídaných nastolených situáciách.
Mimoriadna situácia si vyžadovala rekognoskáciu postihnutej oblasti, ktorú vykonala 4-členná monitorovacia skupina. Na základe jej výstupov boli realizované evakuačné práce a výstavba stanového tábora – náhradnej dočasnej ubytovacej kapacity pre cca 200 obyvateľov postihnutej obce. Cvičiaci reagovali na simulovaný požiar v priestoroch  útvaru a precvičili si aj poskytnutie prvej pomoci figurantom predstavujúcich občanov zranených pri povodniach. Ďalšie jednotky sa podieľali priamo na odstraňovaní následkov fiktívnej povodne. Vrecovaním zabezpečovali  spevnenie vodnej hrádze a bočných svahov lokálneho potoka.  
V rámci cvičenia boli práporom plnené aj reálne úlohy distribúcie potravinovej pomoci  obyvateľom východoslovenského regiónu  z distribučných skladov Potravinovej Banka Slovenska do medziskladov v obciach Prešov, Sabinov, Lipany, Vranov nad Topľou, Hanušovce, Snina, Humenné, Sečovce a Trebišov.  Do projektu potravinovej pomoci obyvateľstvu postihnutému mimoriadnou situáciou v regióne východného Slovenska sa pozemné sily zapojili na základe odsúhlasenej spolupráce, čoho výsledkom bolo pracovné rokovanie medzi veliteľom 2. mechanizovanej brigády plukovníkom gšt. Ing. Karolom NAVRÁTILOM a predsedom Potravinovej banky Slovenka Mgr. Markom URDZÍKOM, ktorý navrhol  viaceré možnosti spolupráce Ozbrojených síl pri realizácií tohto projektu. Požiadavka predsedu Potravinovej Banky bola posúdená a flexibilne zapracovaná do výcviku práporu logistickej podpory predurčeného na plnenie úloh domáceho krízového manažmentu tohto druhu. Celkovo sa na prepravu potravinovej pomoci využilo 19 ks ťažkej vojenskej prepravnej techniky s prívesmi, ktorá bola schopná prepraviť 280 ton potravín do požadovaných oblasti v rozpätí dvoch dní.
„Toto taktické cvičenie  preukázalo že sme schopní flexibilne reagovať na požiadavky civilného obyvateľstva, čo hodnotím veľmi pozitívne. Veľmi si cením, že v rámci nášho taktického cvičenia sme mali možnosť reálne vykonávať tzv. potravinovú pomoc v súčinnosti s Potravinovou bankou Slovenska, pretože takú rozohru, ktorú sme zažili počas prípravy a dolaďovania detailov pomoci  a následne počas distribúcie by sme len veľmi ťažko dokázali takto reálne nasimulovať. Určite k tomu prispela výborná súhra všetkých cvičiacich zložiek, ktoré boli v prevažnej miere schopné eliminovať nepredvídané situácie,“ vyjadril sa riadiaci zamestnania mjr. Ing. Ľubomír RAPCO zástupca veliteľa práporu logistickej podpory 2.mechanizovanej brigády.


TC plnenie úloh domáceho krízového manažmentuTC plnenie úloh domáceho krízového manažmentuTC plnenie úloh domáceho krízového manažmentuTC plnenie úloh domáceho krízového manažmentuTC plnenie úloh domáceho krízového manažmentuTC plnenie úloh domáceho krízového manažmentuTC plnenie úloh domáceho krízového manažmentu

Autor: DSV 2.mb , Foto: prlogp 2.mb - Dátum: 27.09.2011
Čítanosť: 8116
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share