Preskocit navigáciu

Plnenie úloh domáceho krízového manažmentu - taktické cvičenie


Plnenie úloh domáceho krízového manažmentu - taktické cvičenie
V súlade s Plánom prípravy práporu logistickej podpory (prlogp 2.mb) na výcvikový rok 2011 bolo v dňoch 26. až 27. septembra 2011 vykonané taktické cvičenie na tému rota počas plnenia úloh domáceho krízového manažmentu.
Námetom taktického cvičenia bolo vyčlenenými silami a prostriedkami útvaru plniť úlohy povodňových a zabezpečovacích prác a poskytnúť nevyhnutnú logistickú podporu z dôvodu možného výskytu lokálnych záplav na území SR na základe prijatých žiadostí štátnych orgánov, obcí alebo vyšších územných celkov v súlade s platnou legislatívou.
 
           Tento krát pri fiktívne simulovanej mimoriadnej situácii v obci Ruská Nová Ves štáb práporu, rota zásob a prepravy a rota podpory velenia práporu precvičovali správnosť postupnosti vykonávania úloh konkrétne v simulovanej situácií a zároveň flexibilnosť a efektívnosť rozhodovacieho procesu pri nepredvídaných nastolených situáciách.
Mimoriadna situácia si vyžadovala rekognoskáciu postihnutej oblasti, ktorú vykonala 4-členná monitorovacia skupina. Na základe jej výstupov boli realizované evakuačné práce a výstavba stanového tábora – náhradnej dočasnej ubytovacej kapacity pre cca 200 obyvateľov postihnutej obce. Cvičiaci reagovali na simulovaný požiar v priestoroch útvaru a precvičili si aj poskytnutie prvej pomoci figurantom predstavujúcich občanov zranených pri povodniach. Ďalšie jednotky sa podieľali priamo na odstraňovaní následkov fiktívnej povodne. Vrecovaním zabezpečovali spevnenie vodnej hrádze a bočných svahov lokálneho potoka.  
V rámci cvičenia boli práporom plnené aj reálne úlohy distribúcie potravinovej pomoci obyvateľom východoslovenského regiónu z distribučných skladov Potravinovej Banka Slovenska do medziskladov v obciach Prešov, Sabinov, Lipany, Vranov nad Topľou, Hanušovce, Snina, Humenné, Sečovce a Trebišov. Do projektu potravinovej pomoci obyvateľstvu postihnutému mimoriadnou situáciou v regióne východného Slovenska sa pozemné sily zapojili na základe odsúhlasenej spolupráce, čoho výsledkom bolo pracovné rokovanie medzi veliteľom 2. mechanizovanej brigády plukovníkom gšt. Ing. Karolom NAVRÁTILOM a predsedom Potravinovej banky Slovenka Mgr. Markom URDZÍKOM, ktorý navrhol viaceré možnosti spolupráce Ozbrojených síl pri realizácií tohto projektu. Požiadavka predsedu Potravinovej Banky bola posúdená a flexibilne zapracovaná do výcviku práporu logistickej podpory predurčeného na plnenie úloh domáceho krízového manažmentu tohto druhu. Celkovo sa na prepravu potravinovej pomoci využilo 19 ks ťažkej vojenskej prepravnej techniky s prívesmi, ktorá bola schopná prepraviť 280 ton potravín do požadovaných oblasti v rozpätí dvoch dní.
„Toto taktické cvičenie  preukázalo že sme schopní flexibilne reagovať na požiadavky civilného obyvateľstva, čo hodnotím veľmi pozitívne. Veľmi si cením, že v rámci nášho taktického cvičenia sme mali možnosť reálne vykonávať tzv. potravinovú pomoc v súčinnosti s Potravinovou bankou Slovenska, pretože takú rozohru, ktorú sme zažili počas prípravy a dolaďovania detailov pomoci a následne počas distribúcie by sme len veľmi ťažko dokázali takto reálne nasimulovať. Určite k tomu prispela výborná súhra všetkých cvičiacich zložiek, ktoré boli v prevažnej miere schopné eliminovať nepredvídané situácie,“ vyjadril sa riadiaci zamestnania mjr. Ing. Ľubomír RAPCO zástupca veliteľa práporu logistickej podpory 2.mechanizovanej brigády.

Plnenie úloh domáceho krízového manažmentu - taktické cvičeniePlnenie úloh domáceho krízového manažmentu - taktické cvičeniePlnenie úloh domáceho krízového manažmentu - taktické cvičeniePlnenie úloh domáceho krízového manažmentu - taktické cvičeniePlnenie úloh domáceho krízového manažmentu - taktické cvičeniePlnenie úloh domáceho krízového manažmentu - taktické cvičeniePlnenie úloh domáceho krízového manažmentu - taktické cvičeniePlnenie úloh domáceho krízového manažmentu - taktické cvičenie

Autor: DSV 2.mb , Foto: prlog/2mb - Dátum: 27.09.2011
Čítanosť: 8805
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share