Preskocit navigáciu

Príprava multifunkčnej ženijnej roty pre operáciu ISAF- Afganistan


Príprava multifunkčnej ženijnej roty pre operáciu ISAF- Afganistan
V období od  26. septembra do 7. októbra 2011 bol  v priestoroch vojenského výcvikového priestoru Turecký vrch vykonaný  záverečný výcvik multifunkčnej ženijnej roty s taktickým cvičením  rotácie december 2011 pre operáciu ISAF – Afganistan. Personál zaradený do výcviku bol podrobený prevereniu komplexnej pripravenosti zameranej najmä na odmínovacie práce, stavebné práce, logistické a zdravotnícke zabezpečenie špecifické pre cieľovú oblasť. Velitelia boli navyše precvičovaní v plánovaní, organizovaní a riadení činnosti svojich jednotiek pre špecifické podmienky misie ako aj v komunikácii v anglickom jazyku.
Koncepcia cvičenia pozostávala z troch období:
1.      Zladenie jednotky (In theatre training)
2.      Plnenie operačných úloh v priestore nasadenia (hodnotiace obdobie)
3.      Plnenie úloh konsolidácie (vyhodnotenie TC)
 
Medzi hlavné úlohy  taktického cvičenia patrili BOS (bojové ostré streľby) družstva, mechanické a ručné odmínovanie, realizácia stavebných projektov letiskovej stavebnej čaty. K tomu boli priebežne preverované spôsobilosti veliteľov a jednotiek v reakciách na incidenty ako sú raketometný útok, IED incident, nastrelenie nepriateľom, zdatnosti v poskytovaní prvej pomoci. Velitelia boli naviac drilovaní v zručnosti podať prvotné hlásenie o incidente vo formátoch METHANE, SALTA, požiadavku na zdravotnícky odsun MEDEVAC  a hlásenie o nájdenej nevybuchnutej munícii a nájdenom IED UXO/IED REPORT. Tieto zručnosti boli preverované počas presunu v konvoji na miesto plnenia úlohy, počas plnenia úloh v priestore nasadenia a rovnako i v priestore kempu jednotky. Komisia veliteľa pozemných síl vo svojom hodnotení potvrdila pripravenosť jednotky na nasadenie.

Príprava multifunkčnej ženijnej roty pre operáciu ISAF- AfganistanPríprava multifunkčnej ženijnej roty pre operáciu ISAF- AfganistanPríprava multifunkčnej ženijnej roty pre operáciu ISAF- AfganistanPríprava multifunkčnej ženijnej roty pre operáciu ISAF- AfganistanPríprava multifunkčnej ženijnej roty pre operáciu ISAF- AfganistanPríprava multifunkčnej ženijnej roty pre operáciu ISAF- AfganistanPríprava multifunkčnej ženijnej roty pre operáciu ISAF- AfganistanPríprava multifunkčnej ženijnej roty pre operáciu ISAF- AfganistanPríprava multifunkčnej ženijnej roty pre operáciu ISAF- AfganistanPríprava multifunkčnej ženijnej roty pre operáciu ISAF- AfganistanPríprava multifunkčnej ženijnej roty pre operáciu ISAF- Afganistan

Autor: nrtm. Martin Siekela , Foto: nrtm. Martin Siekela - Dátum: 10.10.2011
Čítanosť: 7988
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share