Preskocit navigáciu

Odborno - taktické cvičenie NEPREKONANÁ LÍNIA


Odborno - taktické cvičenie  NEPREKONANÁ LÍNIA
  Z dôvodu rastúcej ekonomicko-politickej nestability a pretrvávajúcich ozbrojených konfliktov v krajinách juhozápadnej Ázie a severnej Afriky dochádza k zvýšenému počtu utečencov. Tieto skupiny využívajú ako tranzitnú krajinu „Východného“ v hraničnom pásme so „Slovenskou republikou“. V prevažnej miere nie je  „Slovenská republika“ cieľovou stanicou týchto skupín, ich zámerom je po prekročení štátnej hranice pokračovať ďalej na západ.
   Z dôvodu zhoršenia vnútropolitickej a ekonomickej situácie u  „ Východného“ sa skupinám utečencov darí relatívne jednoducho prenikať k hranici so „Slovenskou republikou“ a v určitých miestach ju prekračovať. Súčasťou skupín migrantov sú často aj bývalí príslušníci vojenských a polovojenských skupín, ktorí sa zúčastnili ozbrojeného konfliktu vo svojich krajinách a sú podozriví zo spáchania vojnových zločinov. Z toho dôvodu došlo v prihraničných oblastiach k zhoršeniu bezpečnostnej situácie.
     U civilného obyvateľstva prevláda strach a nedôvera. Zo strany starostov prihraničných obcí sa množia žiadosti na radikálne riešenie situácie, ktorá v regióne nastala. Dochádza k zhoršeniu bezpečnostnej situácie na našej východnej hranicia preto boloministerstvo obrany požiadané o plnenie asistenčných úloh v prospech ministerstva vnútra.
 
     Takto nasimulovaná modelová situácia bola námetom na odborno taktické cvičenie príslušníkov prieskumnej batérie a batérie podpory velenia Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach (shdo). Cvičenie pod názvom „NEPREKONANÁ LÍNIA“ riadi veliteľ shdo podplukovník Andrej STAŠKO a uskutočňuje sa v priestoroch posádkového cvičiska Biela Hora od 10. do 13. októbra 2011. Cieľom cvičenia je precvičiť si činnosť jednotky pri plnení úloh domáceho krízového manažmentu, ochrane štátnej hranice a civilného obyvateľstva. 
      Jednotky sú preverované zo spôsobilosti na obranu a ochranu zaujatého priestoru pri rutinných činnostiach a pri vzniku neočakávaných situácií, zo schopnosti udržania bojovej efektívnosti jednotiek počas plnenia úloh pod dlhodobou fyzickou a psychickou záťažou. U jednotiek je preverovaná zladenosť a príprava k správnej a rozhodnej činnosti pri plnení úloh ochrany štátnej hranice. Jednotky precvičujú činnosti na prepúšťacom kontrolnom mieste a pri hromadnej migrácii osôb. Príslušníci jednotiek sú preverovaní vo zvládnutí jednotlivých činností pri plnení štandardných a špecifických úloh v rámci plnenia úloh ochrany a obrany základne a ochrany vojsk.

Odborno- taktické cvičenie  NEPREKONANÁ LÍNIAOdborno- taktické cvičenie  NEPREKONANÁ LÍNIAOdborno- taktické cvičenie  NEPREKONANÁ LÍNIAOdborno- taktické cvičenie  NEPREKONANÁ LÍNIAOdborno- taktické cvičenie  NEPREKONANÁ LÍNIAOdborno- taktické cvičenie  NEPREKONANÁ LÍNIA

Autor: shdo , Foto: shdo - Dátum: 11.10.2011
Čítanosť: 9595
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share