Preskocit navigáciu

Odborné taktické cvičenie NEPREKONANÁ LINIA


Odborné taktické cvičenie NEPREKONANÁ LINIA

    10. októbra v ranných hodinách bola v rámci odborného–taktického cvičenia s názvom „NEPREKONANÁ LÍNIA“ rozohraná simulovaná situácia v priestore Posádkového cvičiska Biela Hora, na ktorú okamžite reagovali cvičiaci prieskumnej batérie a batérie podpory velenia Samohybného delostreleckého oddielu  pod velením pplk. Ing. Andreja STAŠKA.
   Z dôvodu zhoršenia vnútropolitickej a ekonomickej situácie u „VÝCHODNÉHO“ sa skupinám utečencov prenikajúcim z juhozápadnej Ázie a severnej Afriky, darí relatívne jednoducho prenikať k hranici so „SLOVENSKOU REPUBLIKOU“ a v určitých miestach ju prekračovať. Súčasťou skupín migrantov sú často aj bývalí príslušníci vojenských a polovojenských skupín ktorí sa zúčastnili ozbrojeného konfliktu vo svojich krajinách a sú podozriví zo spáchania vojnových zločinov. Z toho dôvodu došlo v prihraničných oblastiach s „VÝCHODNÝM“ k zhoršeniu bezpečnostnej situácie. Zo strany starostov prihraničných obcí sa množia žiadosti na radikálne riešenie situácie, ktorá v pohraničných regiónoch nastala. Ministerstvo obrany bolo požiadané o plnenie asistenčných úloh v prospech ministerstva vnútra. NGŠ vydal smernicu, ktorej cieľom je zabezpečiť ochranu hranice s „VÝCHODNÝM“.
    Reakcia na simulovanú situáciu bola cvičiacimi zvládnutá na dobrej úrovni. Vydaná operačná úloha si vyžiadala vybudovanie základne, zriadené kontrolného prepúšťacieho miesta, vykonávanie hliadkovacej činnosti na štátnej hranici a činnosť na vchode do základne. Velitelia a príslušníci jednotiek boli popri svojej bežnej činnosti vystavení mnohým neočakávaným situáciám. 
    Cieľom cvičenia bolo u veliteľov prieskumnej batérie a batérie podpory velenia preveriť ich spôsobilosť riadiť podriadené jednotky počas plnenia úloh ochrany štátnej hranice. Velenie batérie bolo tiež precvičované v zhromažďovaní informácií a ich analýze, spracovaní hlásení o situácii a ich odovzdávaní. Rovnako bola preverovaná schopnosť plánovania a riadenia činnosti podriadených pri plnení úloh neočakávaného ohrozenia, schopnosť rýchleho zhodnotenia situácie a správneho rozhodovania sa  pri náhlej zmene situácie a riadenie pohotovostného systému jednotky počas ohrozenia priestoru zodpovednosti. Precvičovalo sa aj zavádzanie optimálneho „Battle Rhytm“ počas plnenia operačnej úlohy.
    Jednotky boli preverované zo spôsobilosti na obranu a ochranu zaujatého priestoru  pri rutinných činnostiach a pri vzniku neočakávaných situácií, za schopnosti udržania bojovej efektívnosti jednotiek počas plnenia úloh pod dlhodobou fyzickou a psychickou záťažou. 
    "Pohotové a primerane reakcie cvičiacich jednotiek potvrdili pripravenosť jednotiek na plnenie náročných úloh v rámci domáceho krízového manažmentu pri ochrane štátnej hranice", skonštatoval riadiaci celého cvičenia pplk. Ing. Andrej STAŠKO veliteľ Samohybného delostreleckého oddielu.


Odborné taktické cvičenie NEPREKONANÁ LÍNIAOdborné taktické cvičenie NEPREKONANÁ LÍNIAOdborné taktické cvičenie NEPREKONANÁ LÍNIAOdborné taktické cvičenie NEPREKONANÁ LÍNIAOdborné taktické cvičenia NEPREKONANÁ LÍNIAOdborné taktické cvičenia NEPREKONANÁ LÍNIAOdborné taktické cvičenia NEPREKONANÁ LÍNIA

Autor: shdo, 2.mb , Foto: shdo - Dátum: 12.10.2011
Čítanosť: 11296
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share