Preskocit navigáciu

Opäť sme sa stretli s rodinami našich ženistov.


Opäť sme sa stretli s rodinami našich ženistov.

     V sobotu 15. októbra 2011 o 10.00 hod sa v priestoroch vojenského objektu Duklianske kasárne Michalovce uskutočnilo v poradí už druhé stretnutie s rodinami profesionálnych vojakov ženijnej roty, ktorí aktuálne plnia úlohy vo vojenskej operácii ISAF Afganistan.  Náčelník štábu 2. mechanizovanej brigády podplukovník Ing. Ján STAVROVSKÝ na úvod privítal rodiny našich ženistov a zároveň im predstavil nového zástupcu ženijnej roty npor. Ing. Jána BAKA, ktorý len nedávno prevzal túto funkciu a až do príchodu organického veliteľa ženijnej jednotky ho bude zastupovať.
     Po krátkom oboznámení rodín s programom stretnutia zástupca ženijnej roty npor. BAK podal rodinám informáciu o aktuálne plnených úlohách, na ktorých sa multifunkčná ženijná jednotka podieľa.  Aktuálne fotografie, ktoré boli rodinám prezentované tiež  napomohli vykresliť predstavy o plnení úloh  našich chlapcov v Afganistane. V ďalšej časti prednášky npor. BAKA sa rodinný príslušníci dozvedeli užitočné informácie organizačného charakteru o plánovanom návrate multifunkčnej jednotky na Slovensko.
     Počas stretnutia bol vytvorený aj program pre menších účastníkov tohto stretnutia. Deti dostali bojovú úlohu nakresliť každý svojmu „tatinovi“ obrázok.  Všetky detské kresby poputujú do Afganistanu svojim adresátom. Po splnení tejto náročnej úlohy sa deti mohli odreagovať pri krátkych rozprávkach a doplniť si vynaloženú energiu malou sladkou pozornosťou.
     S rodičmi a starými rodičmi sme  zatiaľ pokračovali v psychologickej príprave rodín na návrat svojich blízkych z operácie. Tejto téme sa vo svojej prednáške venoval por. ZAJAK. Z vlastných skúsenosti priblížil zúčastneným problémy, ktoré najčastejšie po návrate vznikajú, ako im predchádzať a ako sa v takýchto situáciách zachovať.
     Vo vystúpení npor. TÉGLAŠIOVEJ boli rodinám poskytnuté informácie o nárokových náležitostiach vojakov ako sú preventívne rehabilitácie či dodatkové dovolenky alebo zápočty za pôsobenie vo vojenskej operácii, na ktoré sa prítomní dokazovali na prvom stretnutí.
     Potreby rodín našich vojakov a ich predstavy o prípadnej očakávanej pomoci zo strany Ozbrojených síl sme na stretnutí skúmali krátkym neformálnym dotazníkom. Rodiny tento krok uvítali. Výsledky tohto krátkeho výskumu využijeme pri ďalšej práci s rodinami už pri najbližších stretnutiach.

ďalšie fotografie zo stretnutiaAutor: DSV 2.mb , Foto: DSV 2.mb - Dátum: 15.10.2011
Čítanosť: 9119
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share