Preskocit navigáciu

Precvičili sme si reakciu na modelovú situáciu SNOW EMERGENCY


Precvičili sme si reakciu na modelovú situáciu SNOW EMERGENCY

„Vplyvom dlhotrvajúceho nepriaznivej poveternostnej situácie v rámci severnej Európy dochádza z dôvodu nepretržitého sneženia k zhoršovaniu situácie v severných, severovýchodných aj stredných regiónoch Slovenska. V uvedených regiónoch narastajú problémy v zásobovaní základnými potravinami, elektrickou energiou a palivami.
Uvedená zložitá situácia viedla k aktivácii krízových štábov na úrovniach obcí, obvodov a krajov, k vyhláseniam mimoriadnej situácie v jednotlivých obciach ako aj k početným zásahom zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných záchranných zložiek.“

     S touto modelovou situáciou sa popasovala aktivovaná skupina velenia prešovskej brigády a v súčinnosti so svojimi podriadenými útvarmi a jednotkami si precvičila vzájomnú kooperáciu pri likvidácií následkov fiktívnej poveternostnej situácie.
      Celá činnosť prebiehala v rámci štábneho nácviku, ktorého cieľom bolo u cvičiacich upevniť správne návyky  v plánovacom a rozhodovacom procese hlavne na veliteľských pozíciách. Plánovací a rozhodovací proces bol v zodpovednosti skupín velenia podriadených útvarov brigády, ktoré sú pri každej mimoriadnej situácií aktivované a spolupracujú so skupinou velenia veliteľstva brigády. Rýchlosť reakcie výkonných jednotiek v prevažnej miere závisí práve na správnych reakciách a rýchlom informačnom toku medzi skupinami velenia na rôznych úrovniach.
      Štábny nácvik mal pod patronátom náčelník štábu brigády pplk. STAVROVSKÝ, ktorý hneď na mieste hodnotil  činnosť brigádnej skupiny velenia. Celý nácvik prebiehal 17. a 18. októbra u všetkých priamo podriadených jednotiek a útvarov 2.mechanizovanej brigády.
      Podľa slov náčelníka štábu si udržujeme výbornú úroveň v riešení nepredvídaných mimoriadnych situácií, no drobné nedostatky sa sporadicky vyskytujú, a tie eliminujeme na mieste.
      Vedomostný manažment práve v tejto oblasti je potrebné odovzdávať ďalej. Nácviky reakcií zainteresovaných zložiek brigády je potrebné opakovať, jednak z dôvodov obmeny personálu, ale tiež kvôli legislatívnym zmenám, ktoré ovplyvňujú podmienky riešenia mimoriadnych a krízových situácií a rovnako riešia  súčinnosť s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému.


snow emergencysnow emergencysnow emergencysnow emergencysnow emergency

Autor: DSV 2.mb , Foto: DSV 2.mb - Dátum: 19.10.2011
Čítanosť: 9532
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share