Preskocit navigáciu

Odborné zhromaždenie k príprave vojakov do operácií MKM


Odborné zhromaždenie k príprave vojakov do operácií MKM

    Komplexná príprava profesionálnych vojakov (PrV) do operácií medzinárodného krízového manažmentu (MKM), so zameraním hlavne na prebiehajúcu vojenskú operáciu ISAF Afganistan, je v rámci aktuálneho výcvikového roku pre útvary a jednotky 2. mechanizovanej brigády (2.mb)  prioritou č.1. Ukončená príprava rotácie december 2011 pod gesciou 22. mechanizovaného práporu Michalovce poskytla možnosť vyhodnotiť splnenie úloh uvedenej prípravy a základe získaných poznatkov a skúseností stanoviť potrebné opatrenia pre efektívnejšie plnenie úloh v uvedenej oblasti ďalšími útvarmi a jednotkami 2.mb v nasledujúcom období.  
    Hlavne otázkou ako ďalej a efektívnejšie v trvalo úzkej súčinnosti si kládlo 45 funkcionárov veliteľstva a všetkých podriadených útvarov a jednotiek 2.mb v rámci vykonaného odborného zhromaždenia zástupcu veliteľa 2.mb zameraného na prípravu jednotiek 2.mb do operácií MKM, konaného 21.októbra 2011 na veliteľstve 2.mb Prešov. 
    Po vykonanom úvode, kde zástupca veliteľa 2.mb, plukovník  Martin MICHALKO, zopakoval dôležitosť plnenia úloh prípravy do operácií MKM a uviedol klady a nedostatky, ktoré sa v predchádzajúcom období v rámci 2.mb v uvedenej oblasti vyskytli, vystúpil veliteľ 22.mpr Michalovce podplukovník Ľubomír KOCHANSKÝ a poskytol účastníkom zhromaždenia svoj pohľad na práve ukončenú prípravu jednotky na nasadenie do vojenskej operácii ISAF Afganistan, rotácie December 2011, v zodpovednosti 22.mpr. Náčelníci odborov a oddelení personálneho manažmentu, bezpečnosti a ochrany informácií, logistiky a výcviku veliteľstva 2.mb vo svojich vystúpeniach zdôraznili účastníkom hlavné zásady prípravy jednotiek na nasadenie v uvedených špecifických oblastiach.   
    Každý z veliteľov priamo podriadených útvarov a jednotiek, ich zástupcov a veliacich poddôstojníkov ako aj ostatní účastníci, ktorí sa priamo podieľajú na príprave jednotiek na nasadenie do vojenských operácií, mali možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti z plnenia úloh v jednotlivých oblastiach a navrhnúť riešenia na nasledujúce obdobie k ďalšiemu zefektívneniu celého procesu prípravy.
    Priebeh odborného zhromaždenia a hlavne diskusia ukázali, že funkcionári 2.mb chápu v plnej miere dôležitosť prípravy do operácií MKM a majú záujem realizovať stanovený proces tak, aby bolo možné na záver každého výcviku pripravovanej rotácie v zodpovednosti útvarov a jednotiek 2.mb konštatovať plnohodnotnú pripravenosť príslušníkov 2.mb na plnenie úloh mimo územia SR. 
                       


Odborné zhromaždenie k príprave vojakov do operácií MKMOdborné zhromaždenie k príprave vojakov do operácií MKMOdborné zhromaždenie k príprave vojakov do operácií MKM

Autor: ZV 2.mb , Foto: DSV 2.mb - Dátum: 21.10.2011
Čítanosť: 9318
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share