Preskocit navigáciu

Pozemné sily začali s plánovaním na výcvikový rok 2012


Pozemné sily začali s plánovaním na výcvikový rok 2012
Na veliteľstve pozemných síl začal trojdňový štábny nácvik k spracovaniu hlavných plánovacích dokumentov na výcvikový rok 2012.
 
V pondelok 14. novembra 2011 zástupca náčelníka štábu veliteľstva PS  plukovník Ján Dreveňák začal  štábny nácvik, ktorého cieľom je naplánovať a spracovať plán prípravy pozemných síl, od ktorého sa budú odvíjať ďalšie aktivity v roku 2012. Plukovník Dreveňák spracovateľov oboznámil so všeobecnou situáciou, úlohami a cieľmi nácviku a taktiež s cieľmi náčelníka Generálneho štábu OS SR.
 
Základnou úlohou štábneho nácviku je efektívne plánovanie a zabezpečenie splnenia priorít a hlavných úloh vo výcvikovom roku 2012. Počas troch dní príslušníci pozemných síl (PS) pripravujú návrh plánu prípravy pozemných síl na nasledujúci rok. Spracovatelia vychádzajú z cieľov náčelníka GŠ a tieto rozpracovávajú v rozsahu pridelených finančných prostriedkov na nasledujúci rok. Zároveň pri spracovávaní plánovacích dokumentov sa dôsledne sleduje cieľová orientovanosť, reálnosť, koordinácia úloh a opatrení. V oblasti plánovania výcviku, spracovatelia vychádzajú z dôkladnej analýzy reálneho vyhodnotenia stavu vycvičenosti jednotlivca, jednotiek veliteľov štábov, útvarov a zväzkov.
 
Vyvrcholením štábneho nácviku bude konferencia, na ktorej veliteľ pozemných síl generálmajor Ján Salaganič, prednesie veliteľom podriadených zväzkov a útvarov svoje zámer k plneniu úloh  pozemných síl na ďalší výcvikový rok.

Pozemné sily začali s plánovaním na výcvikový rok 2012 Pozemné sily začali s plánovaním na výcvikový rok 2012 Pozemné sily začali s plánovaním na výcvikový rok 2012

Autor: Sekretariát Vel PS , Foto: Sekretariát Vel PS - Dátum: 15.11.2011
Čítanosť: 8386
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share