Preskocit navigáciu

Flexibilne sa vzdelávame pred očakávanými zmenami


Flexibilne sa vzdelávame pred očakávanými zmenami

Aj tento mesiac sa u 2. mechanizovanej brigády vykonávala veliteľská príprava veliteľstva 2.mb a veliteľov priamo podriadených útvarov brigády. Predmetom tohto stretnutia bolo niekoľko tém, o ktorých prednášali zástupcovia jednotlivých oddelení veliteľstva.
Najväčšie zmeny čakajú príslušníkov OS Slovenskej republiky s príchodom plánovanej novelizácie zákona č. 346/2005, o ktorom informoval kapitán Džamba. Jeho súčasťou sú novinky v nárokoch na materskú dovolenku, príspevkoch na bývanie a zmeny v služobných predpisoch. Na základe tohto zákona by mali  byť prehodnotené aj kariérne a špecializované kurzy pre dôstojníkov. Nasledovala téma z oblasti civilno-vojenskej kooperácie, ktorá bola sprostredkovaná kapitánom Farkašom. Cieľom bolo oboznámenie s postupmi a spôsobmi vykonávania psychologických operácií v priestore nasadených jednotiek v zahraničných operáciách. Vzdelávanie pokračovalo ozrejmovaním súradnicového systému NATO, ktorý bol pod vedením majora Ševčíka. Išlo o prezentáciu spojenú s odborným výkladom o spôsobe zaznamenávania súradníc. Záver patril jednej z najdôležitejších tém OS SR a to poskytnutiu zdravotníckej podpory v boji. Výklad bol pod vedením náčelníka zdravotnej služby brigády kapitána MUDr. Bráza. Účastníci veliteľskej prípravy si tak upevnili svoje vedomosti v poskytnutí prvej pomoci a v spôsobe riešenia krízových situácií.
Cieľom tejto prípravy bolo oboznámenie zúčastnených s novými poznatkami v prednášaných oblastiach. Úlohou veliteľov je sprostredkovať tieto informácie ďalším podriadeným zložkám. Nadobudnuté informácie budú využité priamo pri výcviku a vo vojenských operáciách.Autor: Bc. Lucia Navrátilová , Foto: DSV 2.mb - Dátum: 15.11.2011
Čítanosť: 8612
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share