Preskocit navigáciu

NEPREKONANÁ LÍNIA


NEPREKONANÁ LÍNIA
15. novembra  2011 v ranných hodinách bola v rámci odborného–taktického cvičenia s názvom „NEPREKONANÁ LÍNIA“ rozohraná simulovaná situácia v priestore Posádkového cvičiska Biela Hora, na ktorú okamžite reagovali cvičiaci 2. palebnej batérie shdo. 
   Z dôvodu zhoršenia vnútropolitickej a ekonomickej situácie u „VÝCHODNÉHO“ sa skupinám utečencov prenikajúcim z juhozápadnej Ázie a severnej Afriky, darí relatívne jednoducho prenikať k hranici so „SLOVENSKOU REPUBLIKOU“ a v určitých miestach ju prekračovať. Súčasťou skupín migrantov sú často aj bývalí príslušníci vojenských a polovojenských skupín ktorí sa zúčastnili ozbrojeného konfliktu vo svojich krajinách a sú podozriví zo spáchania vojnových zločinov. Z toho dôvodu došlo v prihraničných oblastiach s „VÝCHODNÝM“ k zhoršeniu bezpečnostnej situácie. Zo strany starostov prihraničných obcí sa množia žiadosti na radikálne riešenie situácie, ktorá v pohraničných regiónoch nastala. Ministerstvo obrany bolo požiadané o plnenie asistenčných úloh v prospech ministerstva vnútra. 
    Reakcia na simulovanú situáciu bola cvičiacimi zvládnutá na dobrej úrovni. Vydaná operačná úloha si vyžiadala vybudovanie základne, zriadené kontrolného prepúšťacieho miesta, vykonávanie hliadkovacej činnosti na štátnej hranici a činnosť na vchode do základne. Veliteľ a príslušníci 2. palebnej batérie boli popri svojej bežnej činnosti vystavení mnohým neočakávaným situáciám. 
    Cieľom cvičenia bolo u veliteľov preveriť ich spôsobilosť riadiť podriadené jednotky počas plnenia úloh ochrany štátnej hranice. Velenie batérie bolo tiež precvičované v zhromažďovaní informácií a ich analýze, spracovaní hlásení o situácii a ich odovzdávaní. Rovnako bola preverovaná schopnosť plánovania a riadenia činnosti podriadených pri plnení úloh neočakávaného ohrozenia, schopnosť rýchleho zhodnotenia situácie a správneho rozhodovania sa  pri náhlej zmene situácie a riadenie pohotovostného systému jednotky počas ohrozenia priestoru zodpovednosti. Precvičovalo sa aj zavádzanie optimálneho „Battle Rhytm“ počas plnenia operačnej úlohy. OTC bolo ukončené 16. novembra 2011.
        "Pohotové a primerane reakcie cvičiacej jednotky potvrdili pripravenosť jednotky na plnenie náročných úloh v rámci domáceho krízového manažmentu pri ochrane štátnej hranice", skonštatoval riadiaci celého cvičenia mjr. Ing. Pavol BARANČÍK zástupca veliteľa Samohybného delostreleckého oddielu.

NEPREKONANÁ LÍNIANEPREKONANÁ LÍNIANEPREKONANÁ LÍNIANEPREKONANÁ LÍNIA

Autor: shdo , Foto: shdo - Dátum: 18.11.2011
Čítanosť: 9232
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share