Preskocit navigáciu

ODBORNÉ TAKTICKÉ CVIČENIE práporu logistickej podpory 1.mb STRONG WILL


ODBORNÉ TAKTICKÉ CVIČENIE práporu logistickej podpory 1.mb STRONG WILL

V súlade so Spresnením plánu prípravy práporu logistickej podpory (prlogp) 1. mechanizovanej brigády (1.mb) na mesiac november 2011 vykonali jednotky prlogp 1. mb za účasti krízového štábu obvodného úradu Topoľčany,
OR PZ SR, ÚVP, Mestskej polície a riaditeľa
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti - Odštepný závod Topoľčany, v dňoch 21. - 23. novembra 2011 odborné taktické cvičenie zamerané na plnenie úloh domáceho krízového manažmentu na tému:
Evakuácia obyvateľstva z oblastí ohrozených povodňou“.

 

K úspešnému splneniu úloh boli stanovené nasledovné učebné úlohy :

·         Zaradenie síl a prostriedkov prlogp 1. mb do pohotovosti, činnosť po vyhlásení stupňa „ZELENÝ“.

·         Zriadenie tábora - miesta ubytovania evakuovaných osôb a jeho komplexné logistické a zdravotnícke zabezpečenie.

·         Zriadenie a zabezpečenie kontrolného stanovišťa.

·         Evakuácia osôb postihnutých záplavami do miesta ubytovania evakuovaných osôb a ich zabezpečenie stravou a vodou.        

·         Zabezpečenie a likvidácia požiaru v stanovom tábore - miesta ubytovania evakuovaných osôb.                                    

·         Vyhodnotenie zamestnania.             

 

Úlohy a ciele cvičenia boli splnené na veľmi dobrej úrovni. Dňa 28. novembra 2011 bude vykonané vyhodnotenie tohto cvičenia s cieľom nielen kriticky a pravdivo poukázať
na zistené nedostatky a pozitívne stránky, ale aj analýza získaných poznatkov a skúseností všetkými zainteresovanými stranami tak, aby tieto mohli byť využité ako
Lessons Learned nielen v podmienkach prlogp 1. mb.

Riadiacim cvičenia bol náčelník štábu prlogp major Stanislav KRIŽAN.


cvicenie STRONG WILL5cvicenie STRONG WILL5cvicenie STRONG WILL5cvicenie STRONG WILL5cvicenie STRONG WILL6cvicenie STRONG WILL6cvicenie STRONG WILL6cvicenie STRONG WILL6

Autor: NŠ prlogp - major Stanislav Križan - Dátum: 24.11.2011
Čítanosť: 7850
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share