Preskocit navigáciu

certifikácia 11.mechanizovaného práporu


certifikácia 11.mechanizovaného práporu

11.mechanizovaný prápor Martin je v týchto dňoch  vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť preverovaný z pripravenosti na nasadenie podľa štruktúry jednotlivých oblastí previerky CREVAL (Combat Readiness Evaluation – hodnotenie bojovej pripravenosti). Previerku vykonáva tím zložený z príslušníkov Generálneho štábu, Veliteľstva pozemných síl a Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR podľa smernice pre CREVAL, za prítomnosti inšpektorov NATO.

 

Vykonanie certifikácie pre zaradenie do NRF je vrcholom afirmačného procesu, ktorý má prispôsobiť pripravenosť našich jednotiek vysielaných do medzinárodného krízového manažmentu podľa štandardov NATO. Cieľom je, aby naša jednotka mohla byť samostatne nasadená spolu s ktoroukoľvek inou jednotkou aliancie.

 

Certifikácia je vykonávaná formou previerky CREVAL, ktorá pozostáva z dvoch fáz, pričom 1.fáza je vykonávaná v mieste stálej dislokácie útvaru a martinský prápor ju už úspešne absolvoval v mesiaci máj 2007. Jednalo sa o preverenie v oblasti pripravenosti, plánovania a dokumentácie.

2.fáza je vykonávaná vo VVP Lešť ako certifikačné cvičenie CREVAL, kde je preverovaný bojový potenciál, oblasť logistiky, pripravenosť na nasedenie a oblasť RCHBO.

 

Oblasť PRIPRAVENOSŤ A PLÁNY je určená k posúdeniu a hodnoteniu plánov pre nasadenie v stave bezpečnosti a krízových situácií.

 

Oblasť BOJOVÝ POTENCIÁL je určená  pre preverenie a hodnotenie bojového potenciálu. Naplnenosť útvaru  vrátane profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie úloh v zahraničí predstavuje takmer 99%.

 

Oblasť LOGISTIKA je určená k previerke a hodnoteniu logistickej podpory a zdravotníckeho zabezpečenia.

 

Oblasť  NASADENIE je určená pre preverenie nasadenia 11. mpr a jeho schopnosti manévru v bojovej operácii. Prápor by mal demonštrovať schopnosť uskutočňovať aktívne a pasívne opatrenia potrebné k ochrane živej sily a techniky pred činnosťou nepriateľa.

 

Oblasť  RCHBO je určená pre preverenie a hodnotenie schopností 11. mpr reagovať na radiačné, chemické a biologické ohrozenia. Martinský prápor je vybavený štandardným materiálom pre činnosť v tejto oblasti a pre ochranu jednotiek v prípade použitia zbraní hromadného ničenia. V rámci výcviku práporu bol vykonaný nácvik odovzdávania správ podľa ATP-45B. Práporu bol pridelený systém COLPRO (Collective Protection - prostriedky kolektívnej ochrany), ku  ktorému bola vyškolená z práporu obsluha.

 

Súčasne sa certifikuje aj národný podporný prvok Hlohovec, ktorý bude môcť byť rovnako nasadený v rámci ktorejkoľvek jednotky NATO pričom bude zabezpečovať kompletnú logistickú podporu pre prápor.

 

Text: mjr. Ing. Vladimír Voštiar


Fotopriloha

Autor: Turčan Ján - Dátum: 13.06.2007
Čítanosť: 11188
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share