Preskocit navigáciu

Veliteľ brigády schválil plánovacie dokumenty útvarov na rok 2012


Veliteľ brigády schválil plánovacie dokumenty  útvarov na rok 2012

     Posledná tohtoročná porada veliteľa 2. mechanizovanej brigády (2.mb) sa niesla v duchu zhodnotenia plnenia úloh za posledné výcvikové obdobie roka 2011 vo všetkých oblastiach.
    Zároveň veliteľ brigády plk. gšt. Ing. Karol NAVRÁTIL schválil hlavné plánovacie dokumenty priamo podriadených útvarov brigády na výcvikový rok 2012. Plán prípravy je základných dokumentom, z ktorého útvar vychádza pri plnení jemu stanovených úloh počas celého výcvikového roka. Preto hlavný funkcionári útvarov kládli vysoký dôraz na jeho precízne no pritom prehľadne spracovanie a relevantnosť v ňom uvedených informácií.
     V rámci porady bol ocenený aj najlepší vojak brigády des. Róbert ROZGONYI od 21.zmpr Trebišov a najlepší poddôstojník brigády rtn. Mário SLANČÍK príslušník shdo Michalovce, ktorým veliteľ osobne odovzdal vecný dar. V odmeňovaní sa pokračovalo. Na radu prišiel veliteľ brigády osobne, ktorému sa dostalo významného ocenenia z rúk delostrelcov. Veliteľ samohybného delostreleckého oddielu pplk. Andrej  STAŠKO mu slávnostne odovzdal kríž rytiera delostrelectva.
    V závere porady veliteľ brigády poďakoval všetkých zúčastneným za výbornú spoluprácu a nasadenie, s akým pristupovali k plneniu úloh počas celého roka 2011.


Veliteľ brigády schválil plánovacie dokumenty útvarov na rok 2012 Veliteľ brigády schválil plánovacie dokumenty útvarov na rok 2012 Veliteľ brigády schválil plánovacie dokumenty útvarov na rok 2012 Veliteľ brigády schválil plánovacie dokumenty útvarov na rok 2012 Veliteľ brigády schválil plánovacie dokumenty útvarov na rok 2012 Veliteľ brigády schválil plánovacie dokumenty útvarov na rok 2012 Veliteľ brigády schválil plánovacie dokumenty útvarov na rok 2012 Veliteľ brigády schválil plánovacie dokumenty útvarov na rok 2012 Veliteľ brigády schválil plánovacie dokumenty útvarov na rok 2012 Veliteľ brigády schválil plánovacie dokumenty útvarov na rok 2012 Veliteľ brigády schválil plánovacie dokumenty útvarov na rok 2012 Veliteľ brigády schválil plánovacie dokumenty útvarov na rok 2012 Veliteľ brigády schválil plánovacie dokumenty útvarov na rok 2012

Autor: DSV 2.mb , Foto: DSV 2.mb - Dátum: 20.12.2011
Čítanosť: 10461
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share