Preskocit navigáciu

Vyhodnotenie roka 2007 v pozemných silách


Vyhodnotenie roka 2007 v pozemných silách

V rámci programu svojho veliteľského zhromaždenia veliteľ pozemných síl generálmajor Ing. Milan Maxim vo svojom rozbore zhodnotil plnenie úloh výcvikového roka 2007 pozemnými silami. Vyhodnotenie sa konalo v Kultúrnom a metodickom centre OS SR (Dom armády) v Trenčíne dňa 6.februára 2008 za účasti pozvaných hostí, medzi ktorými bol aj náčelník Generálneho štábu OS SR generál Ing. Ľubomír Bulík CSc., a hlavných funkcionárov veliteľstva pozemných síl a podriadených brigád a útvarov pozemných síl OS SR.

 

Z rozboru veliteľa pozemných síl:

Výcvikový rok 2007 bol pre pozemné sily úspešný. Bol to rok, v ktorom bola prijatá novela zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorá pozitívne ovplyvnila stabilizáciu personálu. Pri plnení medzinárodných záväzkov boli splnené plánované úlohy vykonaním certifikačného cvičenia 11. mechanizovaného práporu Martin s predurčením do pohotovosti síl rýchlej reakcie NATO (NRF – NATO Response Forces) a vykonaním certifikačného cvičenia 12. mechanizovaného práporu Nitra do Cieľov síl. V oblasti medzinárodného krízového manažmentu pozemné sily zabezpečovali výber a výcvik profesionálnych vojakov do prebiehajúcich  misií, kde bol dôraz položený najmä na výcvik personálu. Výcvik v oblasti jednotiek protivzdušnej obrany blízkeho dosahu bol zameraný na splnenie bojových strelieb v Hradišti v Českej republike, ktoré boli vykonané v mesiaci september a pri týchto bojových streľbách všetky jednotky dosiahli výborné hodnotenie.

Pre pozemné sily bude nasledujúce obdobie charakteristické naplňovaním cieľa, ktorým je stabilizácia vojenského personálu, zvýšenie úrovne jeho spôsobilosti a udržanie spôsobilostí 11.mechanizovaného práporu počas „STAND BY“ pohotovosti a spôsobilostí 12. mechanizovanej prápornej skupiny, ako aj budovaním slovenskej časti Česko - Slovenskej „BATTLE GROUP Európskej únie“.

 

„Nový výcvikový rok  2008 nám poskytuje nové možnosti na skvalitnenie vlastných odborných, mravných, telesných a jazykových predpokladov, ktoré budeme potrebovať na tvorivé plnenie každodenných úloh. Reálnym východiskom na riešenie súčasných požiadaviek je najmä hľadanie zdrojov vo vnútri, t.j. v pozemných silách, v optimalizácii ich štruktúr, zefektívnení činností, účelnejšom vynakladaní finančných prostriedkov, v skvalitnení systému vojenskej prípravy a vzdelávania, najmä však v osobnej zodpovednosti jednotlivca.“ – povedal generálmajor MAXIM

 

 

Text a foto: mjr. Ing. Vladimír Voštiar


FotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotopriloha

Autor: Turčan Ján - Dátum: 06.02.2008
Čítanosť: 9775
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share