Preskocit navigáciu

veliteľ poďakoval ženám v pozemných silách


veliteľ poďakoval ženám v pozemných silách

Veliteľ pozemných síl ozbrojených síl SR generálmajor Milan Maxim poďakoval vo svojom liste všetkým profesionálnym vojačkám a zamestnankyniam pozemných síl OS SR k 8.marcu "Medzinárodnému dňu žien".

List veliteľa bol zaslaný na brigády a útvary pozemných síl OS SR. V podriadenosti pozemných síl pôsobí v súčasnosti v rôznych funkciách a hodnostiach 337 profesionálnych vojačiek a 173 zamestnankýň, z toho na veliteľstve pozemných síl 15 profesionálok a 29 zamestnankýň.

 

Text a foto: mjr. Voštiar

 

 

Prepis textu listu veliteľa:

 

Vážené dámy, profesionálne vojačky, zamestnankyne,

sviatok žien má svoju celosvetovú históriu. Som presvedčený, že  uctiť si prácu všetkých žien by nemalo byť otázkou jedného dňa. Veď žena je nielen symbolom materstva a teda aj života, ale aj symbolom nehy, priateľstva, pomoci a porozumenia. Preto Vám všetkým, profesionálne vojačky a zamestnankyne, ktoré spolu s nami mužmi zdieľate naše každodenné pracovné a životné starosti i radosti, vyslovujem za Vašu prácu moje úprimné poďakovanie.

          Vážené dámy, ozbrojené sily SR a jej  pozemné sily vytvárajú  pre realizáciu žien široké možnosti. O službu v ozbrojených silách je v občianskej verejnosti veľký záujem. Prejavuje sa to predovšetkým záujmom o štúdium na vojenských školách, kde percento uchádzačiek o štúdium a vojenské povolanie sa z roka na rok zvyšuje.

            Služba a práca žien v ozbrojených silách je v porovnaní s inými povolaniami špecificky náročná, vyžaduje v nejednom prípade  veľkú obetavosť   a odriekanie,  nevyhnutnosť prijímať kompromisy pri zlaďovaní priorít zamestnania, zastávanej funkcie a rodiny.  Chcem Vás ubezpečiť, že mi osobne veľmi záleží na tom, aby pracovné podmienky, v ktorých ženy na veliteľstve pozemných síl a aj v podriadenosti pozemných síl pôsobia,  boli čo najlepšie. Som  presvedčený, že veliteľský zbor pozemných síl  svojou vyspelosťou  plne rešpektuje tieto požiadavky a pre prácu žien vo vojenských kolektívoch vytvára podmienky, ktoré vychádzajú  z ich práv a potrieb.

            Doterajšie skúsenosti a poznanie ma utvrdzujú v tom, že prítomnosť žien vo vojenských kolektívoch má svoju opodstatnenosť a význam. Ženy do vojenských kolektívov vniesli nové myšlienky, určitú kreativitu. Ich hodnotová orientácia prispela k posunutiu myslenia mužskej časti vojenského kolektívu, k väčšej tolerancii, úcte, angažovanosti, kultúrnosti správania sa a jednania a rade ďalších pozitívnych zmien, ktoré sú v prospech ozbrojených síl. Svojím zodpovedným prístupom k práci sa stali dôležitým motivačným stimulátorom pre vojenské kolektívy pri plnení každodenných úloh. 

Ešte raz chcem zdôrazniť, že si vysoko vážim Vašej práce a verím,  že pre nás ostanete aj naďalej oporou. Dovoľte mi, aby som Vám do ďalšieho pracovného obdobia poprial pevné zdravie, veľa pracovného elánu a úspechov, osobnú pohodu a oporu v rodinnom zázemí.

 

generálmajor Ing. Milan Maxim, v.r.

 


FotoprilohaFotopriloha

Autor: Turčan Ján - Dátum: 03.03.2008
Čítanosť: 11975
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share