Preskocit navigáciu

Kladieme dôraz na bezpečnosť pri práci


Kladieme dôraz na bezpečnosť pri práci

Dnes sa uskutočnila prvá veliteľská príprava príslušníkov veliteľstva 2.mb a veliteľov priamo podriadených útvarov  a jednotiek vo výcvikovom roku 2012.
Veliteľskú prípravu otvoril veliteľ brigády plk. gšt. Karol NAVRÁTIL a zaželal prítomným veľa elánu a správnych rozhodnutí pri dosahovaní úspechov v plnení úloh aj v tomto výcvikovom roku  2012.
Obsahom dnešnej prípravy veliteľov bolo množstvo teoretických  informácií zahŕňajúcich poučenia pri práci v niekoľkých špecifických oblastiach. Zúčastnení naplnili literu zákona o zásadách bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci,  o ktorom boli podrobne poučení spolu s ozrejmením si pravidiel požiarnej ochrany. V ďalšej časti boli prítomní oboznámení s povinnosťami veliteľov vozidiel,  ktoré budú počas výcvikového roka využívať pri služobných cestách.  Poučenia boli vykonané  aj v oblastiach práce s utajovanými skutočnosťami a dodržiavania bezpečnosti pri výcviku a príprave PrV určovaných do dozorných služieb 2.mb. Rovnako bol vyčlenený čas aj pre prednášku o prevencií proti alkoholizmu a toxikománií, ktoré sú v súčasnosti pálčivým problémom celej spoločnosti. Zvládnutie  a pochopenie prednášaných tém bolo overené krátkym písomným preskúšaním. 
           
Veliteľská príprava veliteľov štábov  a síl je jedným z prostriedkov, ktorý prispieva k efektívnemu plneniu úloh stanovených 2.mechanizovanej brigáde. Autor: DSV 2.mb , Foto: DSV 2.mb - Dátum: 09.01.2012
Čítanosť: 9198
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share