Preskocit navigáciu

110. výročie narodenia generála Štefana Jurecha - pietny akt, odborný seminár


110. výročie narodenia generála  Štefana Jurecha - pietny akt, odborný seminár

Veliteľstvo pozemných síl ozbrojených síl SR, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Vojenský historický ústav, Múzeum Slovenského národného povstania a Sekcia pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV organizuje v utorok dňa 24.júna 2008 v priestoroch Veliteľstva pozemných síl OS SR (ul. Martina Rázusa 7, Trenčín) odborný seminár k 110. výročiu narodenia generála Štefana Jurecha. V rámci programu seminára bude vykonaný pietny akt položenia venca k pamätnej tabuli gen. Štefana Jurecha umiestnenej na budove Veliteľstva pozemných síl OS SR v Trenčíne.

Účasť médií na pietnom akte vítaná.

Žiadame o potvrdenie účasti (akreditáciu) najneskôr do 23.júna 2008 do 10,00 hod.

Kontakt na VePS OS SR:

major Ing. Vladimír VOŠTIAR, náčelník osobného oddelenia

+421 (0)960 332 356 (Tel)

+421 (0)960 332 840 (Fax)

+421 (0)903 820 183 (Mobil)

E-mail: vladimir.vostiar@mil.sk

Kontakt na oblastný výbor SZPB Trenčín:

Ing. Tomáš vec

+ 421 (0)903 770 228

Program pietneho aktu a odborného seminára k 110. výročiu narodenia generála Štefana Jurecha - dňa 24.júna 2008

Účasť všetci PrV a zamestnanci VePS, pozvaní hostia a médiá:

do 08.45 - nástup pred budovu VePS, príchod pozvaných hostí

09.00-09.20 - pietny akt položenia venca k pamätnej tabuli gen. Štefana Jurecha umiestnenej na budove Veliteľstva pozemných síl OS SR v Trenčíne

-  hymna SR (hrá vojenská hudba Trenčín)

-  príhovor PaedDr. Ján Stanislav, CSc. (Múzeum SNP)

- položenie venca

- slovo veliteľa PS k ukončeniu pietneho aktu a pozvanie k otvoreniu seminára

Ďalej účasť len pozvaní hostia a účastníci seminára:

09.30 - otvorenie seminára, úvodné slovo generálmajor Milan Maxim (veliteľ PS OS SR)

Doc. Karol Pitka, CSc. (predseda SZPB)

10.00-10.20 - Štefan Jurech v čs. brannej moci 1918-1939, pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. (VHÚ)

10.20-10.40 - Štefan Jurech v slovenskej armáde 1939-1944, pplk. PhDr. Peter UMICHRAST, PhD. (VHÚ)

10.40-11.00 - Štefan Jurech na východnom fronte 1942-1943, plk. v. v. doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc. (VHÚ)

11.20-11.40 - Osud Štefana Jurecha po 29. 8. 1944, pplk. v zál. Dr. Petr VANDA, CSc. (ÚR SZPB)

11.40-12.00 - Využitie odkazu Štefana Jurecha pri rozvíjaní národných a historických tradícií v OS SR, pplk. v. v. Dr. Imrich PURDEK (VHÚ)

12.00-12.20 - Štefan Jurech v zbierkach Múzea SNP, PhDr. Tatiana Babušíková (Múzeum SNP)

12.20-12.40 - D i s k u s i a

13.00 - Záver odborného seminára, plk. v. v. doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc. (VHÚ)


Fotopriloha

Autor: Turčan Ján - Dátum: 18.06.2008
Čítanosť: 16190
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share