Preskocit navigáciu

ODBORNÝ SEMINÁR K 110. VÝROČIU NARODENIA GENERÁLA ŠTEFANA JURECHA


ODBORNÝ SEMINÁR K 110. VÝROČIU NARODENIA GENERÁLA  ŠTEFANA JURECHA

Položením vencov k pamätnej tabuli príslušníkom Povstaleckej armády  a k pamätnej tabuli generála  Štefana Jurecha umiestnených na budove Veliteľstva pozemných síl OS SR v Trenčíne sa v utorok dňa 24.júna 2008 začal Odborný seminár k 110. výročiu narodenia generála Štefana Jurecha.

Organizátormi seminára boli Veliteľstvo pozemných síl ozbrojených síl SR, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Vojenský historický ústav, Múzeum Slovenského národného povstania a Sekcia pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.

Okrem zástupcov zainteresovaných zložiek, ktorí sa zúčastnili seminára pozvanie prijali a seminára sa zúčastnili aj syn generála Jurecha pán Marcel Jurech Jork, ďalej zástupcovia štátnej správy a samosprávy mesta Trenčín a obce Bošáca - rodiska generála Jurecha.

Veliteľ pozemných síl ozbrojených síl generálmajor Maxim vo svojom príhovore privítal všetkých zúčastnených, najmä však aktívnych žijúcich účastníkov protifašistického odboja, členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ale aj ďalších prítomných.

Genmjr. Maxim vo svojom príhovore v závere aktu kladenia vencov povedal:

„Ďakujem Vám všetkým za vašu účasť a prejavenú úctu, ďakujem Vám za to, že ste si našli v tejto uponáhľanej dobe čas na vzdanie holdu obetavosti účastníkom protifašistického odboja a povstaleckej armády, ktorí nasadzovali svoje životy pre našu budúcnosť. Česť ich pamiatke, nech ich mená nikdy neupadnú do zabudnutia.“

Po skončení pietneho aktu sa takmer viac ako päťdesiat účastníkov odborného seminára malo možnosť zoznámiť s podrobnosťami histórie vojenstva z obdobia života generála Jurecha a poodhaliť tak rúšku „záhady“ okolo tejto osobnosti Slovenských dejín. Otvorenie seminára a úvodné slovo k semináru povedali generálmajor Milan Maxim a plk.v.v. Tomáš vec tajomník oblastného výbor SZPB v Trenčíne.

V rámci programu boli historikmi Vojenského historického ústavu, Múzea SNP a Slovenského zväzu  protifašistických bojovníkov prezentované nasledovné prednášky:

Štefan Jurech v čs. brannej moci 1918-1939 - prednášal pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. (riaditeľ VHÚ),

Štefan Jurech v slovenskej armáde 1939-1944 - prednášal pplk. PhDr. Peter umichrast, PhD. (VHÚ),

Štefan Jurech na východnom fronte 1942-1943 - prednášal plk. v.v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. (VHÚ),

Osud Štefana Jurecha po 29.8.1944 - prednášal pplk. v zál. Dr. Petr Vanda, CSc. (ÚR SZPB),

Využitie odkazu Štefana Jurecha pri rozvíjaní národných a vojenských tradícií - prednášal pplk. v.v. Dr. Imrich Purdek (VHÚ).

Prednášky boli podfarbené fotografickou prezentáciou spracovanou PhDr. Tatianou Babušíkovou (Múzeum SNP)

V závere odborného seminára riaditeľ VHÚ pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. prisľúbil grafické a odborné spracovanie publikácie zo seminára prostredníctvom Vojenského historického ústavu.


FotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotopriloha

Autor: mjr. Ing. Vladimír Voštiar , Foto: rtm. Róbert Hložka - Dátum: 24.06.2008
Čítanosť: 14146
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share