Preskocit navigáciu

Cvičenie BLONDE AVALANCHE 08 v Rumunsku


Cvičenie BLONDE AVALANCHE 08 v Rumunsku

Mnohonárodné veliteľsko štábne cvičenie „BLONDE AVALANCHE 08“ v Rumunsku.

V dňoch 25. - 29. augusta 2008 sa v meste Satu Mare v Rumunsku uskutočnilo mnohonárodné veliteľsko-štábne cvičenie „BLONDE AVALANCHE 08“ v rámci dohody o projekte TISA.

Uvedená dohoda medzi vládami Maďarskej republiky, Rumunska, Slovenskej republiky a Ukrajiny o vytvorení mnohonárodného ženijného práporu zaväzuje zmluvné strany, že vytvoria v prípade potreby mnohonárodný ženijný prápor, ktorého základným poslaním je poskytovanie pomoc miestnemu civilnému obyvateľstvu azúčastňovanie sa na znižovaní škôd pri katastrofách v povodí rieky Tisa.

Veliteľsko-štábneho cvičenia sa zúčastnili 7 príslušníci ženijného práporu Sereď pod vedením zástupcu veliteľa mjr. Ing. Dalibora JELÍNKA a jeden príslušník veliteľstva pozemných síl OS SR.

Slovenský modul mal zastúpenie na štábe mnohonárodného práporu a samostatne vytvorené miesto velenia roty. V rámci štábneho cvičenia boli skupinou rozohry simulované rôzne situácie, ktoré môžu nastať v prípade prírodných katastrôf (evakuácia osôb, preprava materiálu zo zaplavených oblastí, zriaďovanie mostových a ostatných prepravísk, poskytovanie pomoci pri presakovaní hrádze a pod.). Na základe vyhodnotenia riadiacim cvičenia boli stanovené ciele a úlohy cvičenia splnené, pričom odborná a jazyková pripravenosť príslušníkov OS SR bola hodnotená na veľmi dobrej úrovni. Dňa 28. augusta 2008 bola ženijným práporom rumunských ozbrojených síl vykonaná praktická ukážka premostenia vodnej prekážky pontónovou mostnou súpravou, stavby nízkovodného mostu, záchrany a evakuácie osôb a ďalších prác počas odstraňovania následkov povodní.

Cvičenie mnohonárodného práporu sa uskutočňuje každoročne a toto bolo už šieste v poradí. Budúci rok je Slovenská republika predsedajúcou krajinou v projekte Tisa a preto sa cvičenie uskutoční na území Slovenskej republiky.


FotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotopriloha

Autor: npor. Ing. Ľubomír IVAN , Foto: npor. Ing. Ľubomír IVAN - Dátum: 05.09.2008
Čítanosť: 13711
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share