Preskocit navigáciu

Cvičenie Fast Arrow 2008


Cvičenie Fast Arrow 2008

2.mechanizovaná brigáda v zostave mnohonárodného zoskupenia v operácii na podporu mieru mimo územia Slovenskej republiky je témou veliteľsko-štábneho cvičenia s čiastočným vyvedením vojsk (V C s ČVV) pod názvom „Fast Arrow 2008“.

Viac ako 750 cvičiacich a zabezpečovacieho personálu v dobe od 20. do 23.októbra 2008 je preverovaných vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť v jednotlivých oblastiach.

Cieľom precvičenia štábov jednotiek je zdokonaliť a zladiť štáb brigády a práporov v plánovaní a riadení bojovej činnosti počas nasadenia deklarovaných jednotiek do priestoru operácie mimo územia SR. Zároveň sú zdokonaľované činnosti veliteľov a štábov práporov v  príprave rozhodnutia veliteľa, operačných kalkuláciách a v spracovávaní operačnej dokumentácie, preverovaná je aj schopnosť pôsobiť v medzinárodnom prostredí, schopnosť spracovať bojové dokumenty a komunikovať v anglickom jazyku pri styku s nadriadeným a súčinnostnými jednotkami.

Cvičiace jednotky sú preverované v spôsobilostiach splniť úlohy národnej certifikácie deklarovaných jednotiek, zhodnotiť bojovú pripravenosť a dosiahnutý stupeň interoperability deklarovaných jednotiek, spôsobilosti na plnenie úloh operácie v súlade s určeným   zoznamom rozhodujúcich úloh, taktickej činnosť a spôsobilosti vykonať plánované a neplánované úlohy v rámci bojových operácií a operácií na podporu mieru.

Počas cvičenia sa overuje aj použitie protitankových jednotiek, mínometov a ostreľovačov, preverená bude aj schopnosť zriadiť a udržať spojenie a zabezpečiť neobmedzené velenie a riadenie počas vedenia bojovej operácie a spôsobilosť integrovať bojovú podporu letectva,     delostrelectva, ženijného zabezpečenia, policajného zabezpečenia, logistického a zdravotníckeho zabezpečenia.  Dôležitým prvkom cvičenia je preverenie schopností jednotiek plniť štandardné bojové úlohy v konflikte vysokej intenzity so zameraním na palebné ničenie v noci.

Splnením cieľov a úloh cvičenia budú vytvorené podmienky pre certifikáciu deklarovaných jednotiek slovenskej časti bojových skupín Európskej únie s Českou republikou podľa štruktúry jednotlivých oblastí previerky CREVAL (Combat Readiness Evaluation – hodnotenie bojovej pripravenosti).


FotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotopriloha

Autor: mjr. Ing. Vladimír Voštiar , Foto: rtm. Róbert Hložka - Dátum: 21.10.2008
Čítanosť: 13351
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share